L3-banner-media

Prezidentke bude radiť aj doc. Jurina Rusnáková

Poradkyňou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej bude aj doc. Jurina Rusnáková, PhD., riaditeľka Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF. Hlave štátu bude radiť v otázkach rómskej menšiny spoločne s Viktorom Teru z Rómskeho vzdelávacieho fondu. „Zakladám novú tradíciu a rozhodla som sa prizvať k spolupráci aj zástupcov a zástupkyne národnostných menšín a odborníčku pre oblasť nových menšín a menšinových práv,“ uviedla prezidentka na sociálnej sieti. V expertnom poradnom výbore budú zastúpené maďarská, rusínska a rómska menšina, ako aj ostatné národnostné menšiny a nové menšiny.
Profesná cesta Juriny Rusnákovej je spojená predovšetkým s našou univerzitou – tu študovala a tu aj pracuje. Fakt, že si prezidentka vybrala práve ju, vníma pozitívne. „Pani prezidentka jasne hovorí, že je prezidentkou všetkých, vrátane menšín, a to je výborný signál pre celú spoločnosť,“ hovorí. „Viaceré výskumy dokazujú, že Rómovia, najmä margnalizovaní Rómovia, nie sú vnímaní ako súčasť našej spoločnosti. Rozhodnutie pani prezidentky vnímam ako krok k spájaniu a verím, že jej konanie bude inšpiráciou pre iných, vrátane relevantných politických síl. Sila slova prezidenta je nespochybniteľná, vo vzťahu k Rómom sa ukázala už za pôsobenia pána prezidenta Kisku, ktorý sa téme nevyhýbal, práve naopak, mnohé jeho kroky smerovali k podpore a pozitívnej prezentácii Rómov.“
rusnáková
Podľa slov doc. Rusnákovej bude k svojej novej úlohe pristupovať s veľkou zodpovednosťou a pokorou, „pretože ľudí ako som ja je dosť, o to väčšia zodpovednosť, ale aj česť, je to pre mňa.“
Vychádzať bude z kompetencií, ktoré bude mať ako členka poradného výboru a ktoré sú najmä konzultačné. V talóne má viacero tém, na ktoré by rada upriamila pozornosť. „Nepôjde o žiadne prekvapenia, sociálne problémy spojené s extrémnou chudobou a štrukturálnym znevýhodňovaním Rómov, negatívna verejná mienka, slabšie životné šance – to sú všetko témy, ktoré v odbornej verejnosti nie sú rozporované,“ objasňuje docentka. „Zároveň poznáme stratégie riešení, ktoré sú účinné, len sa potrebujú dostať do praxe.“
Keďže pracuje s mladými ľuďmi, mrzí ju, s koľkým odmietaním sa musia vysporadúvať a ako sa to potom ukazuje na ich sebadôvere. „Považujem za dôležité hovoriť o vzdelaných, talentovaných ľuďoch, o cenných odkazoch, ktorými ´rómska kultúra´ môže našu spoločnosť obohatiť. Rómovia žijú na území SR už niekoľko stáročí, je načase, aby sa stali plnoprávnymi obyvateľmi tejto krajiny,“ uzatvára Jurina Rusnáková.
Celý rozhovor pripravujeme do univerzitného časopisu Náš čas č. 6/2019.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: RTVS

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo