L3-banner-media

Medzinárodná spolupráca s univerzitami v Petrohrade

10. – 16. júna 2019 sa prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., zúčastnila rokovaní na Petrohradskej štátnej univerzite (PŠU) a Puškinovej leningradskej štátnej univerzite (PLŠU) o spolupráci medzi UKF a uvedenými ruskými univerzitami. Na pracovných rokovaniach boli prítomní aj prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. František Petrovič, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF a prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD., riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sørena Kierkegaarda v Nitre (KVAE FF).
Petrohrad
Návšteva Petrohradskej štátnej univerzity
Delegácia predstaviteľov UKF bola prijatá predstaviteľmi Petrohradskej štátnej univerzity Dr. Annou Porodinou, zastupujúcou prorektorkou pre medzinárodné vzťahy, a Dr. Yuliyou Medvedevou, vedúcou Sekcie medzinárodného výskumu a technológií. Predstavitelia UKF boli oboznámení s históriou vzniku univerzity, ktorú v roku 1724 založil Peter Veľký a bola im predstavená štruktúra univerzity a jednotlivých fakúlt.
Na Puškinovej leningradskej štátnej univerzite bola delegácia UKF prijatá prorektorom pre vzdelávanie prof. Sergejom N. Boľšakovom, dekankou Fakulty filozofie, kulturológie a umenia doc. Máriou E. Charitonovou, dekankou Fakulty cudzích jazykov doc. Ljubou V. Kocjubinskou, dekankou Právnickej fakulty prof. Elenou B. Gogolevskou a riaditeľkou Centra vzdelávacích technológií doc. Taťjanou I. Sidnenko.
Petrohrad 2
Stretnutie na Puškinovej leningradskej štátnej univerzite
V rámci pracovných rokovaní boli nadviazané nové pracovné kontakty a dohodnuté boli aj možnosti oficiálnej spolupráce v konkrétnych oblastiach vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávania medzi UKF, PŠU a PLŠU. Obe partnerské univerzity prejavili záujem o zapojenie sa do projektu Erasmus+ s UKF. Ďaľším z výsledkov nadviazania medzinárodnej spolupráce bola uzavretá dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi UKF a Petrohradskou štátnou univerzitou.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: archív M. P.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo