L3-banner-media

Náš pedagóg súčasťou inaugurácie prezidentky

Mimoriadnej pocty sa dostalo nášmu pedagógovi Mgr. art. Marekovi Štrbákovi, PhD., ktorý bol pozvaný sprevádzať svojou organovou hrou slávnostné Te Deum v Katedrále sv. Martina pri príležitosti inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Okrem sprievodu liturgických súčastí ekumenickej bohoslužby spoluúčinkoval s Katedrálnym zborom sv. Martina a Komorným orchestrom pod taktovkou dirigenta Jána Miškoviča pri uvedení skladieb Jubilate Deo in C od Mikuláša Schneidera Trnavského, Te Deum Hob. XXIIIc:2 od Josepha Haydna a Aleluja z oratória Mesiáš HWV 56 od Georga Friedricha Händla.
Sme veľmi radi, že naša univerzita mohla byť pri tejto mimoriadnej udalosti reprezentovaná aj takýmto spôsobom.
trbak portret
Text: Mgr. Alena Čierna, PhD., PF – Katedra hudby
Foto: archív M. Š.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo