L3-banner-media

Hlasy absolventov KLIŠ o vyučovaní angličtiny

V rámci projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy sa v sobotu 22. júna 2019 o 15.00 h stretli bývalí absolventi Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF so svojimi vysokoškolskými pedagógmi. Na pôde svojej alma mater diskutovali o aktuálnom postavení učiteľa anglického jazyka v rôznych typoch škôl. V skupinovej práci identifikovali výzvy svojej profesie, kde hneď po problémoch s finančným podhodnotením práce učiteľa odznela aj nespokojnosť s nadmerným administratívnym zaťažením hlavne triednych učiteľov.
stretnutie absolventovKLIS3
Z didaktického hľadiska sa debata uberala neistotami v práci so žiakmi so špecifickými problémami učenia, náročnosťou v udržaní pozornosti a motivovaní dnešných detí a spomenula sa aj miestami náročná komunikácia s rodičmi.
stretnutie absolventov KLIS2
Napriek problémom, ktoré sa na stretnutí pomenovali, nás, pedagógov katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, nesmierne teší, že väčšina našich absolventov učiteľstva učí anglický jazyk vo vzdelávacích inštitúciách, či už v štátnych, alebo súkromných školách. Sme radi, že rozvíjajú a šíria filozofiu vyučovania anglického jazyka tak, ako sme im ju vštepili v rámci ich prípravy na učiteľskú profesiu.
Text: Mgr. Elena Kováčiková, PhD., PF – Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Foto: doc. Mgr. Eva Reid, PhD., PF – Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo