L3-banner-media

Promócie majú za sebou už aj škôlkari

Slávnostnou promóciou a odovzdaním diplomov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v utorok 18. júna 2019 ukončilo svoje ročné štúdium prírodných vied 51 detí z nitrianskych materských škôl. Promócii predchádzala štátnica, ktorú škôlkari absolvovali formou experimentálnych dielní. Vyučujúci si počas nej overili vedomosti, ktoré deti za rok štúdia získali. Najšikovnejší škôlkari si z rúk prorektorky UKF doc. PaedDr. Janky Duchovičovej, PhD., prevzali absolventské diplomy, rovnako ako bežní absolventi vysokých škôl.
promócie detí
Štátnice a promócie sú súčasťou projektu Hráme sa na Einsteina, v rámci ktorého deti získavajú základné vedomosti v oblasti fyziky a prírodných vied. Projekt mal svoju premiéru pred šiestimi rokmi. Podľa Ľubomíry Valovičovej z UKF ide o prvé ucelené štúdium pre deti v predškolskom veku na Slovensku. Celoročné štúdium prebieha formou kurzov a pravidelných experimentálnych dielní, počas ktorých deti objavujú svet okolo nás.
Autori projektu sa pridržali hesla: „Zo skúseností vieme, že deti predškolského veku majú záujem objavovať a spoznávať okolitý svet“. Tento fakt bol dôvodom realizácie projektu Hráme sa na Einsteina, vďaka ktorému sa aj tie najmenšie deti môžu oboznámiť s tým, ako funguje svet, prečo svieti slnko, voda tečie a aký je rozdiel medzi pevnou, kvapalnou či plynnou látkou. Autori projektu nechcú trápiť deti ťažkou fyzikou, ale chcú im umožniť objavovať a pochopiť niektoré zákonitosti prírody už v ranom veku.
Text a foto: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., FPV – Katedra fyziky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo