L3-banner-media

Zo školských lavíc rovno do tých univerzitných

Pre 69 zvedavých detí sa v pondelok 1. júla 2019 začala Nitrianska letná univerzita, ktorá je jedným z dlhoročných spoločných projektov Univerzity Konštantína Filozofa, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Mesta Nitra. Na slávnostnej imatrikulácii v Aule SPU si za prítomnosti prorektorky UKF doc. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD., zástupkyne Oddelenia pre vzdelávanie Mgr. Diany Kanásovej, PhD., a prorektorov SPU doc. RNDr. Ing. Tomáša Tótha, PhD., a prof. Ing. Milana Šimka, PhD., prevzali výkazy o štúdiu a vyštartovali na dvojtýždenný maratón aktivít, ktoré si pre malých poslucháčov obe univerzity pripravili.
Ako nás informovala prorektorka J. Duchovičová, Nitrianska letná univerzita sa koná už dvanásť rokov vždy prvé dva prázdninové týždne, kedy školáci ešte viacmenej „nevychladli“ zo školských lavíc. Aj tento rok ich čaká zoznamovanie sa s akademickým prostredím a s vybranými zaujímavými témami, ktoré predstavujú len časť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít.
„Samozrejme, jednotlivé aktivity sú plné zábavy a oddychu, takže to bude niečo, čo ich obohatí aj po fyzickej, aj po mentálnej, intelektovej stránke,“ povedala prorektorka.
NLU
Podľa prorektora SPU M. Šimka je o štúdium na NLU obrovský záujem. „Počas dvoch týždňov sa môžu učiť cudzie jazyky, v rámci kurzu mladý vodič si môžu vyskúšať jazdu na traktore, na motorke, naučia sa čo-to o ľudskom tele, o včelách, o mede či napiecť chlebík,“ hovorí.
Jednotlivé aktivity organizujú katedry a pracoviská univerzít a sú starostlivo naplánované. „Niekedy je práca s deťmi náročnejšia ako so samotnými študentmi, pretože udržať pozornosť detského študenta je oveľa náročnejšie,“ vysvetľuje J. Duchovičová.
Pedagógom výchovne pomáhajú študenti denného štúdia, ktorí si aj takýmto spôsobom odskúšajú, aké náročné dokáže byť vzdelávať neposedných zvedavcov.
Nitriansku letnú univerzitu od jej založenia v roku 2008 ukončilo už 500 detí vo veku 8 až 12 rokov. Tento rok sa slávnostné promócie budú konať 12. júla 2019 o 15.00 h v Aule UKF – školákom – absolventom bude udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.
Text a foto: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo