L3-banner-media

Jesus Christ Superstar opäť na scéne

Koncom akademického roka 2017/2018 vznikla na Katedre hudby PF UKF inscenácia svetoznámeho muzikálu A. L. Webbera Jesus Christ Superstar. Rok po sérii úspešných predstavení v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre sa pedagógovia, študenti a absolventi katedry hudby spolu s účinkujúcimi hosťami rozhodli predstavenie "oprášiť".
V piatok 21. júna 2019 ho uviedli dvakrát pri príležitosti slávnostného otvorenia multifunkčnej športovej haly v Bratislave – Záhorskej Bystrici. Ranné predstavenie pre mládež, ale najmä večerné vystúpenie, na ktoré popri iných vzácnych hosťoch zavítal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, sa stretlo s mimoriadnym ohlasom. Katedra hudby PF UKF tak prispela ďalšou svojou aktivitou k šíreniu dobrého mena našej univerzity.
Text: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD., PF – Katedra hudby
Foto: Mgr. Alena Čierna, PhD., vedúca Katedry hudby PF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo