L3-banner-media

Ocenenie pre zamestnankyňu UKF

28. júna 2019 si doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., pracovníčka Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF, prevzala z rúk primátora mesta Hurbanovo Mgr. Petra Závodského významné ocenenie – Cenu primátora Mesta Hurbanovo za publikačnú a verejnoprospešnú činnosť. Odovzdanie ceny sa uskutočnilo na slávnostnej akadémii, ktorá sa konala v rámci 15. ročníka Hurbanovských kultúrnych dní.
3 MÚ HUrbanovo 3
Na slávnostnej akadémii sa okrem predstaviteľov mestskej samosprávy zúčastnil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Jozef Belica, PhD., a predstavitelia kultúrneho a spoločenského života mesta Hurbanovo. Doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., pochádzajúca z Hurbanova, vo svojej umelecko-historickej vedeckovýskumnej a publikačnej, resp. projektovej činnosti sa dlhodobo venuje problematike stavebných a umeleckých pamiatok tohto mesta. Výsledkom tejto práce je doposiaľ 5 knižných publikácií vydaných vo viacerých jazykových mutáciách doma aj v zahraničí, ako aj časopisecké a konferenčné príspevky.
Našej ocenenej kolegyni srdečne blahoželáme a prajeme jej mnoho ďalších úspechov v profesijnej oblasti i v osobnej sfére.
Text: doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan Pedagogickej fakulty UKF
Foto: Mestský úrad Hurbanovo a archív Adriany Réckej

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo