L3-banner-media

Na UKF sa stretli členovia projektu Erasmus+ Direkt

Na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF sa 2. – 5. júla 2019 stretli členovia medzinárodného projektu Erasmus+ „Developing Trans-regional information literacy for lifelong learning and the knowledge economy [DIREKT]“. Kolegovia z Írska (Limerick), Nemecka (Drážďany), Číny (Peking, Xi`an, Nanjing), Kazachstanu (Almaty, Nur-sultan, Kostanay) a Ruska (St. Petersburg, Petrozavodsk, Saransk, Vladivostok) sa venovali najmä otázkam týkajúcich sa finalizácie projektu.
Direkt
Hlavným cieľom projektu, do ktorého je okrem UKF zapojených 14 zahraničných univerzít a vzdelávacích inštitúcií, je rozvoj a zlepšenie vzdelávacích programov zameraných na študentov, mladých vedeckých pracovníkov a učiteľov, s cieľom rozvinúť ich informačnú gramotnosť a akademické písanie v angličtine.
Hlavní koordinátori projektu (Limerick, Írsko), zástupcovia univerzít Európskej Únie (UKF a Technische Universität Dresden), ktorí zabezpečujú edukačnú časť projektu a predstavitelia partnerských univerzít z Číny, Kazachstanu a Ruska riešili na stretnutí detaily implementácie podporných on-line platform, ktoré umožňujú partnerské učenie sa, virtuálnu mobilitu a výmenu osvedčených postupov.
Direkt 2
Hostitelia stretnutia z KLIŠ PF UKF doc. Mgr. Eva Reid, PhD., a doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., sú v rámci projektu zodpovedné za monitorovanie a hodnotenie kvality ôsmich modulov, ktorých cieľom je zaviesť kompetencie v informačnej gramotnosti do vzdelávacích programov a podporiť rozvoj celoživotného vzdelávania.
Keďže významnou súčasťou projektu je úloha knižníc pri sprostredkovaní kvalitných informácií, ich prínos k rozvoju schopnosti vyhľadávať a overovať informácie, ako aj kriticky rozlišovať medzi pravdivými a nepravdivými informáciami, účastníci stretnutia navštívili aj Univerzitnú knižnicu. Bodkou za úspešným stretnutím bola návšteva historickej neoklasicistickej Diecéznej knižnice v Nitre a prehliadka priestorov Nitrianskeho hradu.
Text: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., PF – Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Foto: doc. Mgr. Eva Reid, PhD., PF – Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo