L3-banner-media

Mládežníckou delegátkou v OSN bude naša študentka

V ďalšom ročníku programu Mládežníckeho delegáta alebo delegátky v OSN (UN Youth Delegates Programme) bude záujmy mladých ľudí zo Slovenska na rokovaniach OSN zastupovať Petra Pauerová, študentka našej univerzity. Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Asociáciou krajských rád mládeže (AKRAM) a Iuventou, pričom bol obnovený v roku 2018 po dlhšej, päťročnej, pauze. Aktívna mladá žena tak vo funkcii nahradí Dominika Porvažníka.
OSN Pauerová
Študentka Petra Pauerová je aktívnou mladou ženou.
Takmer tridsiatka kandidátov, dve kolá
V priebehu júna sa uskutočnili dve náročné kolá výberového procesu. Do prvého kola sa na základe verejnej výzvy zapojilo 26 kandidátov a kandidátok, ktorí okrem životopisu a popisu výkonu svojho mandátu museli preukázať líderské schopnosti, charakternosť a vedomosti o danom sektore v eseji na tému: „How can young people contribute to current global problems solutions? In your response, you may consider the discrimination of marginalized groups, the refugee and migration crisis, climate change, gaps in the Agenda 2030 implementation, war conflicts among other issues you deem important“.
Kandidáti prostredníctvom rôznych úloh preukázali znalosť anglického jazyka, schopnosť zostaviť časový harmonogram aktivít, ktoré by mal delegát počas svojho mandátu stihnúť, a takisto opísali dobrovoľnícke aktivity, ktorých boli alebo sú súčasťou.
Do druhého kola v podobe personálneho rozhovoru postúpilo šesť najlepších uchádzačov podľa bodového ohodnotenia podkladov. Komisiu tvorili predstavitelia ministerstiev, AKRAMU, Iuventy a terajší delegát pri OSN Dominik Porvažník. Všetci kandidáti preukázali veľmi dobré znalosti OSN a Cieľov udržateľného rozvoja, mali rozsiahle skúsenosti s prácou s mládežou a dobrovoľníctvom a motiváciu reprezentovať slovenskú mládež na pôde OSN, no víťazkou sa nakoniec stala práve Petra.
Chcela by viac zapojiť študentov vysokých škôl
Mládežníckou delegátkou bude jeden rok. Jej prácou bude tvorba rôznych workshopov a prednášok na tému SDGs (Ciele udržateľného rozvoja, anglicky Sustainable Development Goals). „Osobne by som chcela do tejto tvorby viac začleniť aj vysokoškolákov, ale tento plán musím ešte špecifickejšie premyslieť,“ hovorí Petra Pauerová. Okrem toho sa bude venovať rôznorodej práci s mládežou z rôznych marginalizovaných skupín. Pomáhať bude tiež pri organizácii sprievodných podujatí s podporou Stálej misie SR pri OSN v spolupráci s delegátmi z iných krajín.
OSN Pauerová AIESEC
S priateľmi z mládežníckej organizácie AIESEC na akcii Global Village 2018, Petra Pauerová druhá zľava.
Každá skúsenosť ju niečo naučila
Petra na UKF študuje ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii a euroázijské štúdiá. Ako hovorí, štúdium jej poskytlo veľa výhod – okrem chápania činnosti OSN ako celosvetovej organizácie a orientácie sa v medzinárodnom prostredí aj znalosť ďalšieho rokovacieho jazyka OSN, ktorým je ruština.
Popri štúdiu bola členkou medzinárodnej mládežníckej organizácie AIESEC, kde zastávala viacero postov. „Ak mám pravdu povedať, práve toto členstvo ma naučilo mnohým zručnostiam, ako je time managment, práca v tíme a jeho vedenie, či rôznym organizačným schopnostiam, ktoré som využila aj pri príprave na pohovor,“ približuje Petra svoje aktivity. „Osobne si myslím, že treba skúsiť všetko, aj študentský život. Popri mojej činnosti v AIESEC som mala aj obyčajnú brigádu, kde som pracovala ako recepčná. Ani jednu skúsenosť by som nemenila, lebo každá jedna ma naučila mnohým novým veciam, ktoré som vedela častokrát využiť aj počas štúdia.“
Nový mandát zatiaľ neberie ako úspech. „Úspech to bude, až keď budem vedieť ukázať prácu, ktorá po mne ostane. Nateraz to skôr vnímam ako veľkú zodpovednosť vykonávať túto funkciu najlepšie ako budem vedieť,“ uzatvára študentka.
OSN Pauerová Global Village
Global Village sa koná zvyčajne v OC Centro Nitra po ukončení jednotlivých dobrovoľníckych projektov, ktoré sa konajú pod záštitou nitrianskej pobočky AIESEC.
Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: archív P. P.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo