L3-banner-media

Nitrianska letná univerzita má 69 nových absolventov

Prvé dva prázdninové týždne plné zaujímavých vzdelávacích i zábavných aktivít absolvovali malí študenti už v 12. ročníku Nitrianskej letnej univerzity (NLU). Tradične ju organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) a Mesto Nitra.
Pestrý program aktivít
V pondelok 1. júla 2019 v Aule SPU malo 69 detí slávnostné študentské imatrikulácie, na ktorých dostali študentské indexy, a v piatok 12. júla si počas slávnostných promócií na pôde UKF prevzali certifikát s titulom Academicus Nitriensis Junior. Počas NLU sa deti s akademickým prostredím oboznámili hravou formou, aktivity, ktoré absolvovali, predstavujú výber z bohatej ponuky študijných programov oboch zúčastnených univerzít. Zoznámili sa napríklad so základmi španielčiny, čínštiny, angličtiny, informatiky, na chvíľu sa stali archeológmi, prírodovedcami, fyziológmi, redaktormi, geografmi, sokoliarmi, chovateľmi, športovcami, umelcami, pekármi či medármi.
Tretí z organizátorov – Mesto Nitra – pre deti tiež pripravil zaujímavé aktivity. Ako nám povedal hovorca mesta Mgr. Tomáš Holúbek, v piatok, posledný deň NLU, mohli malí univerzitní študenti spoznať mestský úrad. „Privítal ich primátor Marek Hattas, ktorý s deťmi diskutoval a snažil sa im odpovedať na všetko, čo ich o meste Nitra zaujímalo. Deti na radnici navštívili obradnú sieň, v ktorej sa odohrávajú sobáše, prezreli si kanceláriu primátora, primátorskú insígniu a nahliadli do vystavenej Knihy návštev. V rámci organizácií spadajúcich pod samosprávu sa deti oboznámili aj s prácou mestských strážnikov, na Mestskej polícii ich čakala ukážka práce psovodov,“ povedal hovorca mesta. Bodkou za piatkovými aktivitami bol bubenícky workshop s Campanou Batucadou pod vedením Igora Holku.
NLU promócie
Celkovo NLU absolvovalo už 671 detí
Úplným záverom NLU boli popoludňajšie piatkové slávnostné promócie v Aule UKF, ktorých ceremoniál viedla prorektorka pre vzdelávanie UKF doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. Počas nich si malí absolventi z rúk prorektora SPU pre vzdelávanie prof. Ing. Milana Šimka, PhD., prevzali pomyselné vysokoškolské diplomy. Na slávnosti boli prítomní aj viceprimátor Nitry Mgr. Miloslav Špoták, zástupcovia participujúcich vysokoškolských katedier a pracovísk.
„Dvanásty ročník detskej Nitrianskej letnej univerzity sa skončil, úspešne ho absolvovalo 69 detí vo veku 8 – 11 rokov, čím sa celkový počet absolventov NLU vyšplhal na 671 detí. Počas dvojtýždňového zábavno-vzdelávacieho programu v rámci spoločného projektu UKF, SPU a Mesta Nitra absolvovali mladé študentky a študenti 21 odborných aktivít – oboznámili sa s akademickým prostredím a pracovali pod vedením vysokoškolských pedagógov v podmienkach, v ktorých sa vzdelávajú riadni vysokoškolskí študenti,“ hovorí prorektorka Jana Duchovičová.
Cieľom spoločného projektu je podľa nej rozvíjať u mladých školákov tvorivosť, kritické myslenie, zručnosti, pozitívny vzťah k učeniu sa a k aktívnej činnosti zábavnou formou, v prostredí, ktoré môže byť pre deti motivujúce a inšpirujúce.
„Akademický svet sa im stáva bližší práve tam, kde je to najprirodzenejšie, na pôde vysokej školy, ktorá sa zase prispôsobuje úrovni myslenia, vnímania a zvedavosti detí mladšieho školského veku. Pevne veríme, že tohtoročný program deti zaujal, obohatil, strávili svoj voľný čas zmysluplne, aspoň málinko im pobyt na univerzitnej pôde pootvoril brány k vede a nasmeroval ich ašpirácie byť raz vysokoškolským študentom. Mladým absolventom srdečne blahoželáme,“ dodala doc. Jana Duchovičová.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií, Mgr. Ľudmila Synaková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo