L3-banner-media

Filozofická fakulta na podujatí Nitra, milá Nitra

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF sa pravidelne od roku 2007 podieľa svojimi aktivitami na podujatí Nitra, milá Nitra. 4. júla 2019 v Ponitrianskom múzeu vystúpil profesor Peter Ivanič na výročnej konferencii Kultúrny a duchovný odkaz Konštantína-Cyrila s príspevkom s názvom Vševlad Jozef Gajdoš a výskum Medicejského hlaholského kódexu. Svoje prednášky predniesli aj profesor Ľubomír Kralčák a docent Martin Pukanec z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF. Podujatie otvorili podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry a nitriansky biskup Viliam Judák. Konferenciu poctil svojou prítomnosťou aj rektor UKF Libor Vozár. Po jej skončení poskytol prof. Ivanič rozhovor pre hlavné správy RTVS. V nedeľu 7. júla pracovníci Ústavu spoluorganizovali už tradičné Cyrilo-metodské putovanie od Dražoviec po Martinský vrch.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia Filozofickej fakulty, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Foto: Mgr. Martin Husár, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo