L3-banner-media

Víťaznú poviedku napísal študent našej univerzity

Víťazom v poradí už 9. ročníka celoslovenskej súťaže v písaní krátkych poviedok v nemeckom jazyku „Prešover Kurzgeschichtenwettbewerb“ sa v kategórii študentov stal Andrii Zelenov, študent UKF v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii s nemeckým jazykom s poviedkou Weidmannsheil. Ústredným motívom tohtoročnej súťaže bol vzťah človeka a stroja.
Usporiadateľom literárnej súťaže bol už tradične Inštitút germanistiky FF PU v Prešove v spolupráci s nemeckou výmennou akademickou službou Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Goetheho inštitútom v Bratislave, Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave a rakúskou výmennou službou Österreichischer Austauschdienst (OeAD). Za organizáciu súťaže zodpovedala Dr. Alicja Kowalska (lektorka DAAD) z Inštitútu germanistiky FF PU v Prešove.
O úspešnosti a literárnom nadaní študentov nemeckého jazyka svedčí aj to, že popredné miesta obsadili aj v predchádzajúcich ročníkoch súťaže. Naposledy sa na 1. mieste v tej istej súťažnej kategórii umiestnila v roku 2018 Alexandra Mega. Víťazné poviedky budú uverejnené v zborníku.
Víťazovi blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu.
Text: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., vedúca Katedry germanistiky FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo