L3-banner-media

FSŠ na konferencii Granaslavic 2019

Granada, malebné historické mestečko ležiace na juhu Španielska, v Andalúzii, ukrýva v sebe mnoho historických pamiatok. Azda najslávnejšou z nich je Alhambra, andalúzska pevnosť a palác, ktorá bola v roku 1984 vyhlásená za kultúrne dedičstvo UNESCO. Granada je zároveň sídlom jednej z najprestížnejších univerzít v krajine. Universidad de Granada bola založená už v roku 1531 kráľom Karolom I. a práve táto univerzita bola v dňoch 9. – 11. júla 2019 miestom konania 5. ročníka medzinárodnej konferencie Granaslavic 2019.
Granaslavic4
Granaslavic3
Konferencie v Granade sa zúčastnila aj Dominika Hlavinová Tekeliová z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ a dve interné doktorandky z tohto pracoviska, Lenka Tkáč Zabáková a Monika Adamická. Keďže išlo o slavistickú konferenciu, dorozumievacím jazykom boli okrem angličtiny a španielčiny aj všetky slovanské jazyky. Účastníci konferencie mohli svoje príspevky orientovať do jednej zo šiestich tematických oblastí, a to Učenie a výučba slovanských jazykov a kultúr, Slovanské literatúry a kultúrny prejav, Médiá, politický diskurz a medzinárodné vzťahy, História, kultúra a svetový pohľad, Lingvistické štúdiá alebo Preklady do a zo slovanských jazykov. Konferencie sa okrem prednášajúcich zo Španielska zúčastnili prednášajúci z rôznych slovanských krajín, z Ruska, Česka, Slovenska, Slovinska, Poľska, Chorvátska, Ukrajiny a iných, ale aj z Nórska, Nemecka, Portugalska či dokonca z Brazílie, čo podčiarklo medzinárodný charakter podujatia.
Granaslavic5
Konferencia bola na vysokej odbornej a organizačnej úrovni. Odznelo množstvo odborných príspevkov z oblasti slavistických štúdií, ktoré boli podnetom následných diskusií na konci každej sekcie. Okrem samotnej konferencie si organizátori pripravili aj bohatý sprievodný program, ktorý sa konal každý deň v podvečerných hodinách a priblížil účastníkom konferencie jednak históriu mesta prehliadkou historických pamätihodností, v ktorých sa spája moslimský, židovský a kresťanský svet, jednak kultúru Španielska prostredníctvom Flamenco show.
Text a foto: PhDr. Monika Adamická – interná doktorandka Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo