L3-banner-media

Časopis Partitúra v medzinárodnej databáze

Literárnovedný časopis Partitúra, vydávaný Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF, bol 31. júla 2019 zaradený do medzinárodnej databázy ERIH PLUS. Je to spoločný úspech šéfredaktora časopisu Kristiána Benyovszkého a ochotných pracovníkov Univerzitnej knižnice, menovite Ing. Petra Kružlíka. Webové sídlo Partitúry sfinalizoval Mgr. Zoltán Decsi, ktorý je poverený administráciou webu fakulty.
obal partitura 2018 upr
Text: Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD. – Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo