L3-banner-media

UKF získala prístup do SketchEngine

Viacero pracovníkov Filozofickej fakulty zoskupených v Iniciatíve za Digital Humanities na FF UKF v Nitreabsolvovalo v rámci projektu Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe (manažér projektu za FF: Mgr. M. Debnár, PhD.) od začiatku roka 2019 viacero workshopov a konferencií. Cieľom týchto stretnutí a rokovaní bolo okrem nadobudnutia nových zručností v rôznych oblastiach DH najmä nadviazanie relevantnej medzinárodnej spolupráce a zapojenie FF ako partnera do spolupráce na medzinárodných projektoch. Jedným z výstupov je aj bezplatný prístup do kvalitného korpusového nástroja SketchEngine v rámci infraštruktúry ELEXIS.
SketchEngine je vynikajúci nástroj pre jazykovedcov, prekladateľov, historikov, terminológov a všetkých, ktorí sa venujú kvantitatívnym analýzam textov. ELEXIS je infraštruktúra, ktorá podporuje spoluprácu a výmenu poznatkov medzi rôznymi výskumnými komunitami v lexikografii s cieľom preklenúť priepasť medzi jazykmi s menej rozvinutými zdrojmi a tými, ktoré disponujú pokročilými zdrojmi a IT nástrojmi. UKF je tak prvou univerzitou na Slovensku, ktorá sa pripája k tristo európskym inštitúciám, univerzitám a ústavom národných akadémií vied, ktorým bol poskytnutý bezplatný prístup do SketchEngine až do roku 2022. Po mnohých technických prekážkach vyplývajúcich z toho, že Slovensko nemá zastúpenie v EduGain, ktorý sa na prístup vyžadoval, sa nám nakoniec podarilo spustiť bezplatný prístup v špeciálnom režime. Do SketchEngine sa dá prihlásiť z univerzitného systému podľa inštrukcií uvedených na stránke www.sketchengine.eu.
Pre záujemcov o používanie tohto nástroja plánujeme na jeseň 2019 zorganizovať aj workshop, o ktorom vás budeme včas informovať.
Text: Mgr. Marek Debnár, PhD., FF – Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo