L3-banner-media

Akreditované vzdelávanie v oblasti romológie

Tento týždeň sa v Ústave romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva stretlo 23 profesionálov z praxe z celého Slovenska, ktorých zaujala ponuka akreditovaného vzdelávania v oblasti romológie. V pondelok sa so Zuzanou Kumanovou, PhD., venovali kultúre Rómov. Utorkovou témou bola história Rómov, ktorú odprezentoval prof. PhDr. René Lužica, ArtD.
romológia   romológia 3
„Som potešená zo záujmu odbornej verejnosti o toto vzdelávanie. Tento týždeň sa u nás zišla veľmi rôznorodá skupina – od sociálnych pracovníkov cez zamestnancov mestských úradov, mimovládnych organizácií až po študentov doktorandského štúdia. Záujem o účasť na vzdelávaní nás prekvapil a pôvodný plán na jeho realizáciu v jednej 20-člennej skupine sme radi zmenili, pretože sa prihlásil dvojnásobok záujemcov. Takže budeme vzdelávací program otvárať ešte pre jednu skupinu,“ prezradila Jurina Rusnáková, riaditeľka Ústavu romologických štúdií FSVaZ.
romológia 4  romológia 5
Realizácia vzdelávania bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe.
romológia 2
Text: doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD., FSVaZ Ústav romologických štúdií
Foto: Mgr. Beáta Danišová, FSVaZ Ústav romologických štúdií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo