L3-banner-media

Na návšteve v Severnom Macedónsku

Počas augusta prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. Martina Pavlíková pozvanie pána veľvyslanca J. E. Henrika Markuša na pracovné stretnutie na veľvyslanectve SR v Skopje. Predmetom rokovania bolo zhrnutie doterajšej spolupráce UKF s univerzitami v Severnom Macedónsku. Pán veľvyslanec s potešením prijal konkrétne návrhy pani prorektorky ohľadom rozvinutia spolupráce a zapojenia daľšej fakulty UKF do spoločných aktivít.
Na druhý deň sa prorektorka zúčastnila pracovného stretnutia s rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje Prof. Dr. Nikolom Jankulovskim. Zástupcovia univerzít zdôraznili nevyhnutnosť rozvijania medzinárodnej spolupráce a zároveň zhodnotili spoločnú monografiu Culture in Transition Countries, ktorú iniciovala prof. Maja Jakimovska Tosic, ktorá sa tiež zúčastnila rokovania. Rektor Jankulovski prijal pozvanie rektora UKF prof. Libora Vozára na oslavy 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na našej univerzite. Obe pracovné stretnutia sa uskutočnili v priateľskom a kreatívnom duchu a veríme, že prinesú konkrétne výsledky a rozšírenie vzájomnej spolupráce.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: archív M. P.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo