L3-banner-media

Rozvoj spolupráce s Gruzínskom

3. – 7. septembra 2019 absolvoval prípravnú navštevu na Grigol Robakidze University prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., z Fakulty prírodných vied UKF. Prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., sa stretol sa s rektorom Mamukom Tavkhelidzem, s ktorým sa zhodli na príncípoch a rozvoji medzinárodnej spolupráce, nutnosti výmeny poznatkov a vzájomné prehlbovanie výmenných pobytov študentov našich univerzít.
prof. Sirotkin
Okrem iného bol profesor Sirotkin pozvaný na 9th EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM, ktoré sa tento rok konalo v Batumi v spolupráci s European Scientific Institute. Zastúpenie tu mali univerzity z USA, Turecka, Gruzínska a Lotyšska. Predstavitelia Univerzity v Daugavpilsu (Lotyšsko), Pamukkale University (Turecko), Grigol Robakidze University (Gruzínsko) a Tbilisi State Medical University (Gruzínsko) vyjadrili záujem o spolupráce s UKF v rámci Erazmus + programu.
Grigol Robakidze University
Grigol Robakidze University 2
Text: prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., FPV – Katedra zoológie a antropológie
Foto: archív A. S.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo