L3-banner-media

Poradenstvo pre rusky hovoriacich študentov

V súvislosti s rastúcim počtom študentov zo zahraničia, predovšetkým z Ukrajiny, Ruskej federácie a iných krajín, ktoré komunikujú v ruskom jazyku, ponúka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre študentom možnosť využitia poradenských služieb pri riešení otázok týkajúcich sa pobytu na území Slovenskej republiky, študijných záležitostí, orientácie v mestských, krajských a štátnych inštitúciách na území mesta Nitra. V neposlednom rade ide o pomoc usmerniť ich zapojenie sa do kultúrneho a spoločenského života univerzity a mesta.
Odteraz je všetkým zahraničným študentom, ktorí komunikujú v ruskom jazyku, k dispozícii poradca Mgr. Pavol Vakoš na Oddelení pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UKF na Tr. A. Hlinku 1 (hlavná budova univerzity), ktorému môžu prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne adresovať svoje otázky a požiadavky. Na komunikáciu je možné použiť aj Viber, Whatsapp alebo Messenger.
P. Vakoš poradca
Mgr. Pavol Vakoš – poradca pre rusky hovoriacich študentov
Text: Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo