L3-banner-media

Po stopách pradeda Audrey Hepburnovej

15. septembra 2019 bola v obci Kovarce (okr. Topoľčany) v krypte Antona Welsa, pradeda britskej herečky Audrey Hepburnovej, sprístupnená expozícia, ktorá na posteroch približuje obidve významné osobnosti. Vystavené archeologické artefakty zas dokumentujú osídlenie obce Kovarce. Dominantou priestoru je zrekonštruovaná pôvodná rakva aj s kostrovými pozostatkami A. Welsa.
Anton Wels sa narodil v roku 1830 pravdepodobne na Morave. V roku 1864 kúpil v Kovarciach kaštieľ a pozemky, na ktorých v roku 1865 spolu s Pavlom Wehlem vybudovali cukrovar. Anton Wels zomrel 18. augusta 1876 v Kovarciach a kovová rakva s jeho telesnými pozostatkami bola uložená v krypte pod sakristiou kostola.
rodokmeň wels hepburn
Podnetom na otvorenie expozície bol archeologický výskum, ktorý prebiehal v rokoch 2016 – 2018 pod vedením Mgr. Mária Bielicha, PhD., z Archeologického ústavu SAV Nitra. Archeologický výskum bol vyvolaný stavebnými aktivitami pri rekonštrukcii barokového Kostola sv. Mikuláša a priniesol mnoho nových poznatkov o vývoji kostola a jeho okolia od stredoveku až do 19. storočia. Začiatkom roku 2019 bola Katedra muzeológie FF UKF oslovená, aby spolupracovala na vytvorení expozície v krypte Kostola sv. Mikuláša. Tejto úlohy sa pod vedením doc. PhDr. Stanislavy Gogovej, PhD., ujala študentka III. ročníka odboru muzeológia Martina Červenáková spolu s Mgr. Máriom Bielichom, PhD., a zástupcami obce Kovarce. Katedra plánuje naďalej spolupracovať s obcou, a tak približovať regionálnu históriu Tríbečského spoločenstva.
Text: doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD., FF – Katedra muzeológie
Foto: archív S. G., rodokmeň Antona Welsa (S. Bodoríková, PriF UK Bratislava – Katedra antropológie)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo