L3-banner-media

Nová bilaterálna dohoda s čínskou univerzitou

10. – 19. septembra 2019 prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., pracovne navštívila prestížnu čínsku univerzitu Beijing International Studies University (BISU) v Pekingu. Prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v rámci návštevy prijala pozvanie na stretnutie s rektorom BISU profesorom Ji Jinbiao.
Počas pracovného stretnutia prorektorka Martina Pavlíková (Inštitucionálny Erasmus koordinátor UKF) a rektor BISU prof. Ji Jinbiao slávnostne podpísali novú Erasmus bilaterálnu dohodu, v rámci ktorej boli navýšené mobility projektu Erasmus+ KA107 v AR 2019/2020 medzi UKF a BISU. Počas pracovného stretnutia rokovali o ďalších možnostiach medzinárodnej spolupráce medzi oboma inštitúciami prostredníctvom rôznych výmenných pobytov študentov a pedagógov. Predostreté boli aj iné možné perspektívy akademickej spolupráce. Na pracovnom rokovaní bola prítomná aj prorektorka Zhu Peifen, dekanka Fakulty európskych jazykov, literatúry a kultúry Jiang Lu, koordinátorka Oddelenia medzinárodných výmenných pobytov Han Yijun a jej kolegyňa Yuan Yu. Rektor prof. Ji Jinbiao prorektorke Dr. Martine Pavlíkovej odovzdal pamätný znak BISU ako dar pre rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
Peking
Počas návštevy Pekingu prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. Martina Pavlíková prijala pozvanie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR pána Dušana Bellu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu. V rámci pracovného stretnutia prorektorka predstavila stratégiu rozvoja medzinárodných vzťahov UKF, ktorú pán veľvyslanec veľmi kladne hodnotil a s potešením navrhol ďalšie možnosti rozvoja spolupráce. Ponúkol svoje kontakty a prisľúbil pomoc veľvyslanectva pri realizácii ďalších aktivít UKF v Číne a v Ázii. Rokovanie prebehlo vo veľmi priateľskej atmosfére.
Peking podpis
Spolu s prorektorkou Dr. Martinou Pavlíkovou v rámci výmenných pobytov Erasmus+ KA107 navštívili Beijing International Studies University aj prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD. (FF), prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., RNDr. Lucia Šolcová, PhD. (FPV) a Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. (FSS).
Peking uni
Za rozvoj medzinárodnej spolupráce UKF s Čínou patrí poďakovanie aj pánovi veľvyslancovi Čínskej ľudovej republiky v SR J. E. LIN Lin, ktorý v minulosti navštívil UKF a prislúbil pomoc v realizácii medzinárodnej spolupráce s partnerskými inštitúciami v Číne.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: archív M. P.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo