L3-banner-media

Hudobníčky z Čile rozozvučali Synagógu

Prvý deň akademického roka 2019/2020 sa ku koncu niesol v hudobnom duchu. Postarali sa o to štyri talentované Čiľanky, zoskupené v sláčikovom kvartete s názvom „Las Cuatro Estaciones“. V priestoroch nitrianskej Synagógy sa predstavili s piesňami dvoch populárnych čilských interpretov – Violety Parra a Víctora Jary, ktoré prezentujú v originálnej úprave pre sláčikové kvarteto.
V úvode podujatia sa návštevníkom prihovorila prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF Martina Pavlíková a veľvyslankyňa Čilskej republiky J. E. pani Gloria Navarrete, ktorá vyjadrila radosť zo spoločnej spolupráce a predstavila hlavné aktérky večera. Dvanásť piesní v podaní štyroch inštrumentalistiek Anemi Orth – prvé husle, Montserrat Prieto – druhé husle, Maria Godoy – viola a Carla Serón – violončelo si prišlo vypočuť takmer 100 návštevníkov všetkých vekových kategórií.
las cuatro estaciones
Koncert, nad ktorým prebrali záštitu rektor UKF prof. Libor Vozár, veľvyslankyňa Čilskej republiky J. E. pani Gloria Navarrete a primátor mesta Nitra Marek Hattas, bol súčasťou európskeho turné, v rámci ktorého navštívia 7 krajín a prezentujú na ňom album s názvom Violeta – vinič na štyroch strunách.
Kvarteto „Las Cuatro Estaciones“ vzniklo v roku 2013 v Santiagu de Chile. Predstavuje kombináciu ženskosti, všestrannej a prierezovej hudby, originálnych aranžmánov a interpretáciu sprevádzanú avantgardným predstavením. Práve vďaka nevšednej interpretácii a akustike, ktorú Synagóga ponúka, bol koncert jedinečným zážitkom. Do jeho atmosféry môžete nahliadnuť prostredníctvom krátkej ukážky a fotogalérie.
Text: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo