L3-banner-media

Rektora UKF navštívila veľvyslankyňa Čile

23. septembra 2019 navštívila rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Čilskej republiky J. E. Gloria Navarrete. Počas pracovného stretnutia rektor UKF informoval pani veľvyslankyňu o štruktúre univerzity a predstavil históriu našej alma mater a jednotlivé študijné programy. Pani veľvyslankyňa bola oboznámená s aktivitami UKF v Čile, ktoré sa úspešne rozvíjajú aj vďaka programu Erasmus. UKF má v súčasnosti podpísanú dohodu o bilaterálnej spolupráci s University of Santiago de Chile a s Universidad Técnica Federico Santa María v oblasti humanitných a prírodných vied.
J. E. Gloria Navarrete Pinto ponúkla pomoc ambasády pri rozvíjaní medzinárodných aktivít UKF v Čile. Jedným z prvých konkrétnych výsledkov medzinárodnej spolupráce medzi Ambasádou Čilskej republiky a UKF – v spolupráci s mestom Nitra – bolo zorganizovanie kultúrneho podujatia vo forme vystúpenia čilského hudobného telesa „Las Cuatro Estaciones“ v nitrianskej Synagóge. J. E. Gloria Navarette navrhla možnosť realizovať unikátny koncert čilského sláčikového kvarteta v Nitre počas návštevy prorektorky pre medzinárodné vzťahy Dr. Martiny Pavlíkovej na ambasáde Čile vo Viedni.
návšteva čilskej veľvyslankyne
Na pracovnom stretnutí s rektorom UKF bola prítomná prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., a vedúca Oddelenia pre medzinárodné vzťahy Ing. Silvia Hrozenská, PhD. Pani veľvyslankyňu sprevádzala kolegyňa z ambasády, radkyňa, pani Ximena Verdugo.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo