L3-banner-media

Výstava približuje udalosti roku 1989

Ďalšou zo série tematických výstav, inštalovaných na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF, je výstava pod názvom Spájanie Európy. Inicioval ju Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v zastúpení Dr. Milana Jozeka a Poľský inštitút v Bratislave v zastúpení pána riaditeľa Jacka Gajewského.
výstava FSŠ
Ťažiská výstavy sú nasmerované na obdobie veľkých politicko-spoločenských zmien v strednej Európe v roku 1989. Návštevník výstavy má možnosť pripomenúť si emotívne chvíle doby a kľúčové sekvencie politicko-spoločenského vývoja v strednej Európe v roku 1989, resp. súvislosti s tým spojené. Takými sú napr. strata štátnosti a sovietizácia Poľska, extrémna deštrukcia stredoeurópskeho priestoru, osobnosť Karola Wojtylu v procese ozdravovania Poľska, smerovanie k nastoleniu občianskych slobôd v strednej Európe, pád železnej opony – formálna porážka komunistickej diktatúry v strednej Európe.
Výstava je situovaná vo vestibule Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF a potrvá približne do konca novembra.
výstava FSŠ 2
Text a foto: PaedDr. Milan Jozek, PhD., FSŠ – Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo