L3-banner-media

Naša univerzita privítala prvákov po novom

24. septembra 2019 Študentský parlament UKF (ŠP UKF) a Poradenské a servisné centrum UKF (PSC UKF) zorganizovali udalosť, ktorá bola určená najmä prvákom – mala im pomôcť pri zorientovaní sa na univerzite. Na to, že toto stretnutie malo svoju premiéru, bola účasť pomerne vysoká. Zistiť nové informácie a lepšie sa začleniť do univerzitného prostredia prišlo cca 200 študentov prvých ročníkov zo všetkých fakúlt univerzity.
Podujatie otvorila predsedníčka Študentského parlamentu Mgr. Viktória Kyselová, ktorá účastníkom priblížila univerzitu, jej štruktúru a ponúkla im náhľad do informačného systému AIS. Svoje rozprávanie doplnila ukážkami z webového sídla UKF. Nasledoval príhovor Mgr. Miroslava Tvrdíka, PhD., manažéra Poradenského a servisného centra UKF. Zúčastneným opísal prácu centra a ozrejmil možnosti, ktoré im ponúka. Okrem poskytovania kariérneho, psychologického poradenstva, poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami a ďalších je dejiskom mnohých aktivít a podujatí určených na rozvíjanie schopností študentov a efektívne vyplnenie voľného času. V rámci servisnej činnosti poskytuje PSC UKF spoločenské priestory, technicko-materiálnu a tútorskú pomoc pre jednotlivé združenia študentov UKF pri organizovaní univerzitných podujatí a projektov.
Bc. Sabína Slováková, podpredsedníčka ŠP UKF, študentom predstavila mimoškolskú činnosť, priblížila študentské organizácie a spolky a spoločenské podujatia, ktoré organizujú. Udalosť bola spestrená interaktívnym kvízom o univerzite, ktorý čerpal najmä z nových informácií, prezentovaných na stretnutí.
privítanie prvákov 2
V závere podujatia vznikol priestor pre voľnú diskusiu, po ktorej nasledovala zábava pred Študentským domovom Zobor.
Majú sa na koho obrátiť
Jedným z hlavných cieľov stretnutia bolo ubezpečiť študentov, že aj keď prichádzajú na nové miesto, medzi nových ľudí, nie sú tu sami. „Podujatie Vítanie prvákov vnímam ako neformálnu úvodnú inštruktáž pre prichádzajúcich nových študentov. Je dôležité, aby vedeli, že v prípade potreby sa majú na koho obrátiť, či už je to Študentský parlament UKF alebo Poradenské a servisné centrum,“ vysvetľuje Miroslav Tvrdík.
Prvákom poskytli cenné informácie ohľadom štúdia, ale aj mimouniverzitného života. "Cieľom bolo zodpovedať otázky, ktoré mali študenti nezodpovedané. Pýtali sa na veci nielen v rámci štúdia, ale aj na mesto, dopravu, aké sú možnosti kultúrneho vyžitia a iné," dopĺňa predsedníčka ŠP Viktória Kyselová.
„Myslím, že podujatie naplnilo očakávania z oboch strán. My sme mohli pozorne vnímať každodenné starosti, ale aj radosti, ktoré noví študenti prežívajú, oni sa zas dozvedeli nové a praktické informácie o svojej univerzite,“ hovorí Miroslav Tvrdík.
Všetci sme raz začínali
Organizátori sa vďaka podujatiu pomyselne vrátili do svojich začiatkov štúdia. „Študenti mi pripomenuli môj prvý ročník. Ako som prišla do nového prostredia, ako som tiež nevedela, či už narábať s AIS-om, alebo sa orientovať v budovách našej školy. Bola to pre mňa taká nostalgia. Veď aj my sme tam boli a teraz už väčšinu vecí poznáme a orientujeme sa bez problémov,“ zamýšľa sa podpredsedníčka ŠP.
Podľa slov Viktórie Kyselovej bolo stretnutie obohacujúce aj pre samotných organizátorov. "Študenti nám ozrejmili, koľko informácií nedostávajú hneď pri zápise a presvedčili nás o tom, že realizácia tohto podujatia je potrebná."
Plánujú ďalšie stretnutia
Vzhľadom na vysokú účasť a spokojnosť s podujatím bola odpoveď na otázku, či môžeme podobné akcie očakávať aj v budúcnosti, jednoznačná. „Určite áno, minimálne pre prvákov, ktorí v novom prostredí potrebujú v mnohých ohľadoch pomôcť s aklimatizáciou. Čo sa týka študentských spolkov a združení, už teraz začíname so Študentským parlamentom intenzívne pripravovať stretnutie, na ktorom chceme prezentovať činnosti jednotlivých spolkov/združení a hľadať tak spoločné prieniky a možnosti spolupráce vo väčšej miere, ako tomu bolo do teraz,“ prezrádza Miroslav Tvrdík.
Slová manažéra PSC potvrdzuje aj Sabína Slováková a zároveň má odkaz pre študentov vyšších ročníkov. „Určite plánujeme zorganizovať takéto podujatia pre prvákov aj v budúcnosti. Starší študenti sa však na nás môžu tiež kedykoľvek obrátiť.“
Text: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora a Gabriela Pitoňáková – Študentský parlament UKF
Foto: Michal Priškin – Študentský parlament UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo