L3-banner-media

Pridajte sa k oslavám 60. výročia UKF

Onedlho oslávi naša univerzita 60. výročie vysokoškolského vzdelávania. Za šesť desaťročí sa z pôvodného Pedagogického inštitútu, ktorého úlohou bolo pripravovať učiteľov pre základné a neskôr stredné školy, pretransformovala až na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, šiestu najväčšiu univerzitu na Slovensku, ktorá v rámci piatich fakúlt ponúka rozsiahlu ponuku študijných programov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Univerzitu, ktorá je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou a ktorá nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry i Slovenska – Konštantína Filozofa. Univerzitu, ktorej poslaním je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia. V neposlednom rade ide o univerzitu, ktorá sa zameriava na prácu so študentmi a za jednu zo svojich hlavných činností považuje výskum.
letoUKF
Letný pohľad na UKF.
V uplynulých šiestich dekádach získali na našej univerzite vysokoškolské vzdelanie desaťtisíce absolventov, zorganizovalo sa nespočetné množstvo konferencií, seminárov, ale aj kultúrno-spoločenských či športových podujatí. Na výučbe, fungovaní univerzity a organizácii podujatí sa podieľali tisíce pedagógov, zamestnancov, študentov.
Oslavy 60. výročia sa uskutočnia 16. a 17. októbra 2019. V stredu 16. októbra o 17.00 h ich otvorí slávnostná svätá omša Veni Sancte v Bazilike sv. Emeráma. Nasledujúci deň o 10.00 h si 60 rokov vzdelávania na našej alma mater pripomenieme slávnostným zasadnutím Akademickej obce v Aule UKF (Tr. A. Hlinku 1), po ktorom bude o 12.00 h nasledovať recepcia a o 14.00 h stretnutie s prvými absolventmi Pedagogického inštitútu v Nitre v ŠD Nitra (B. Slančíkovej 1). Oslavy uzavrie slávnostný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF, ktorý sa bude konať od 17.00 h v koncertnej sále Župného domu NSK (Župné námestie 3). V prípade záujmu si pozrite kompletný program s časovým harmonogramom aj vo formáte pdf.
Budeme radi, ak sa pripojíte k oslavám a pripomeniete si s nami obdobie od vzniku našej univerzity po jej dnešnú podobu. Veď aj vďaka týmto udalostiam a skúsenostiam môžeme UKF neustále inovovať a posúvať k lepšiemu.
logo 60 UKF Raster color
Slávnostné logo od PhDr. Juraja Gejdoša, ktoré vzniklo pri príležitosti 60. výročia.
Text: Kancelária rektora
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo