L3-banner-media

Úspech Fyziologicko-analytického laboratória

Pracovníci Fyziologicko-analytického laboratória, zriadeného na Katedre zoológie a antropológie FPV, konkrétne doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD., RNDr. Branislav Kolena, PhD., Mgr. Miroslava Šidlovská, PhD., Mgr. Hlisníková a Michaela Földešiová získali medzinárodne akceptovaný certifikát kvality v rámci projektu HBM4EU, z grantovej výzvy HORIZON 2020. Udeleniu certifikátu predchádzalo mimoriadne technicky, časovo a finančne náročné celoeurópske trojkolové testovanie kvality analýz v rámci Interlaboratory Comparison Investigations (ICI) a External Quality Assurance Schemes (EQUAS), ktoré predstavujú hlavné nástroje hodnotenia odbornosti laboratórií a porovnateľnosti a spoľahlivosti laboratórií v celoeurópskom priestore.
Fyziologicko-analytické laboratórium je na základe úspešného zvládnutia všetkých laboratórnych postupov a na základe získaného certifikátu oprávnené realizovať analýzy 9 metabolitov ftalátov (konkrétne MEP, MBzP, MiBP, MnBP, MCHP, 5OH-MEHP, 5oxo-MEHP, 5cx-MEPP and cx-MiNP), a to v rámci celého vedeckého konzorcia projektu HBM4EU, t. j. 28 krajín EÚ.
certificates Phthalates 2019 09 23
Text: doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD., RNDr. Branislav Kolena, PhD., FPV – Katedre zoológie a antropológie
Fotografia v perexe: archív B. K.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo