L3-banner-media

Konferencia BUM! Budem učiť moderne II

14. októbra 2019 od 8.30 h organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Komenského inštitútom pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na UKF výnimočnú konferenciu BUM! Budem učiť moderne II. s podtitulom Takto učím ja. Konferencia bude spojená so zaujímavými workshopmi vedenými finalistami súťaže Učiteľ Slovenska 2019. Prijmite, prosím, naše pozvanie aj vy.
Konferencia sa koná v priestoroch Pedagogickej fakulty a je prioritne určená študentom učiteľských študijných programov, ako aj odborovým didaktikom a ďalším odborníkom, ktorým kvalita budúcich učiteľov nie je ľahostajná. Podujatie vytvára priestor pre prezentáciu moderných spôsobov výučby naprieč odborovými didaktikami a pre diskusiu o témach v učiteľskej profesii, ktoré v súčasnosti v spoločnosti rezonujú. Naši študenti tak majú možnosť získať reálnejšiu predstavu o svojom budúcom povolaní a zdieľať sprostredkujúcu skúsenosť so svojimi kolegami z praxe.
Konferencia je realizovaná v rámci projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.
Text: doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo