L3-banner-media

Konferencia BUM! Budem učiť moderne II

14. októbra 2019 od 8.30 h organizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Komenského inštitútom pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na UKF výnimočnú konferenciu BUM! Budem učiť moderne II. s podtitulom Takto učím ja. Konferencia bude spojená so zaujímavými workshopmi vedenými finalistami súťaže Učiteľ Slovenska 2019. Prijmite, prosím, naše pozvanie aj vy.
Konferencia sa koná v priestoroch Pedagogickej fakulty a je prioritne určená študentom učiteľských študijných programov, ako aj odborovým didaktikom a ďalším odborníkom, ktorým kvalita budúcich učiteľov nie je ľahostajná. Podujatie vytvára priestor pre prezentáciu moderných spôsobov výučby naprieč odborovými didaktikami a pre diskusiu o témach v učiteľskej profesii, ktoré v súčasnosti v spoločnosti rezonujú. Naši študenti tak majú možnosť získať reálnejšiu predstavu o svojom budúcom povolaní a zdieľať sprostredkujúcu skúsenosť so svojimi kolegami z praxe.
Konferencia je realizovaná v rámci projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.
Text: doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove