L3-banner-media

Bilaterálna zmluva s Granadskou univerzitou

9. októbra 2019 rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., podpísal bilaterálnu zmluvu o spolupráci s prestížnou Granadskou univerzitou (zal. 1531). Zmluva je výsledkom pracovnej návštevy prorektorky pre medzinárodné vzťahy Dr. Martiny Pavlíkovej na Granadskej univerzite (UGR) v júli 2019, pri ktorej sa stretla s pani Irene Pedreira Romero, vedúcou zahraničných vzťahov UGR a oboznámila ju s dlhoročnou spoluprácou pracovníkov UKF prof. R. Králika, prof. C. Diatku a doc. P. Kondrlu s pracovníkom UGR Prof. José García Martinom. Výsledkom ich vzájomnej spolupráce je publikovanie niekoľkých monografií na tému Kierkegaard, vydaných na prestížnej Torontskej univerzite pod vedením prof. A. H. Khana v edícii Acta Kierkegaardiana, spoločné štúdie v databázovanom časopise (Xlinguae), prednášky na univerzitách v Granade a Nitre. Spolupráca sa prehĺbila aj s katedrou sociológie, najmä s vedúcou katedry Prof. Maria Dolores Martin-Lagos a pani prof. Dr. Monica Ortiz.
bilatralna zmluva granada 1
Prorektorka Pavlíková oboznámila kolegov v Granade so začínajúcimi aktivitami prof. J. Zozuľaka a jeho spoluprácou s prof. Mailou García Amoros a prof. Panagiotou Papadopoulou (UGR, Centre of Byzantine, Modern Greek and Cypriot Studies).
Poďakovanie za podporu pri rozvoji spolupráce patrí konzulke Dánskeho kráľovstva v Španielsku pani Annette Sahlertz, prof. Z. Gadušovej za významné ocenenie prof. J. G. Martina, ako aj za finančnú podporu aktivít spolupráce s UGR prof. C. Diatkom, CSc.
bilateralna zmluva granada 2  bilateralna zmluva granada 3
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: archív M. P.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo