L3-banner-media

Agrofilm 2019 pritiahol množstvo divákov

35. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2019 sa uskutočnil v dňoch 30. septembra – 5. októbra 2019. Festival každoročne ponúka súťažnú prehliadku filmových dokumentov s tematikou poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku. Cieľom festivalu je informovať laickú i odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch vedy a výskumu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie.
Hlavným organizátorom festivalu je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. Naša univerzita spolu s ďalšími slovenskými univerzitami je už tradičným partnerom Agrofilmu. Ambasádorom festivalu je športová osobnosť Matej Tóth.
agrofilm mato toth
Fakulta prírodných vied UKF počas festivalu zorganizovala tri tematické dni (1. – 3. októbra 2019), v rámci ktorých sa premietali filmy s problematikou ekológie, geografie a biológie. Každý premietací deň bol obohatený o prednášku našich kolegov a spolupracovníkov. Prvý deň na FPV ponúkol filmy s ekologicky orientovanými témami, ktorým predchádzala prednáška prof. Ing. Jána Nováka, CSc., s názvom Opúšťanie pasienkov a zmeny biodiverzity horských lúk v Karpatoch. Druhý festivalový deň otvorila prednáška Kuba – život na „Ostrove slobody“, odprezentovaná zaujímavou cestopisnou formou doc. RNDr. Alfredom Krogmannom, PhD. Deň pokračoval premietaním filmov zaujímavých z pohľadu geografie a rozvoja regiónov. Štvrtok priniesol filmy s biologickou problematikou, ktoré doplnila prednáška RNDr. Petra Bolečka, PhD., s názvom Tajomstvá rozmnožovania slovenských borovíc.
Samotné premietanie filmov na FPV organizačne zabezpečili Mgr. Zuzana Fabová, Mgr. Marcel Roszival, RNDr. Gréta Vrbičanová, Mgr. Matej Močko, Mgr. Jana Vojteková, PhD., a Mgr. Matej Vojtek, PhD. Festival Agrofilm sa aj tento rok tešil širokému záujmu divákov, ktorí si vypočuli zaujímavé prednášky a pozreli kvalitné filmy. Teší nás, že medzi prítomnými nechýbali okrem študentov a pedagógov univerzity i členovia odbornej verejnosti a študenti stredných škôl.
agrofilm 2019
Do tohtoročného festivalu bolo prihlásených 102 filmov z 28 krajín sveta, pričom medzinárodná porota ohodnotila 42 súťažných filmov. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo 4. októbra 2019 v kinosále multikina Mlyny Cinemas v Nitre. Nakoľko partnerom Agrofilmu bola aj Univerzita Konštantína Filozofa, rektor univerzity udelil jednu zo 14 cien. Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získal arménsky film V horách.
Podľa divákov a návštevníkov sprievodných podujatí bol 35. ročník Agrofilmu veľmi úspešným. RTVS v magazíne Farmárska revue venovala Agrofilmu 40-minútový špeciál, ktorý zmapoval festivalový týždeň a predstavil všetky premietacie miesta vrátane UKF.
Text: prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FPV a prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií, Ján Čorba, Mgr. Miroslav Kadlečík, FPV – Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a rozvoj

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove