L3-banner-media

Agrofilm 2019 pritiahol množstvo divákov

35. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2019 sa uskutočnil v dňoch 30. septembra – 5. októbra 2019. Festival každoročne ponúka súťažnú prehliadku filmových dokumentov s tematikou poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku. Cieľom festivalu je informovať laickú i odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch vedy a výskumu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie.
Hlavným organizátorom festivalu je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. Naša univerzita spolu s ďalšími slovenskými univerzitami je už tradičným partnerom Agrofilmu. Ambasádorom festivalu je športová osobnosť Matej Tóth.
agrofilm mato toth
Fakulta prírodných vied UKF počas festivalu zorganizovala tri tematické dni (1. – 3. októbra 2019), v rámci ktorých sa premietali filmy s problematikou ekológie, geografie a biológie. Každý premietací deň bol obohatený o prednášku našich kolegov a spolupracovníkov. Prvý deň na FPV ponúkol filmy s ekologicky orientovanými témami, ktorým predchádzala prednáška prof. Ing. Jána Nováka, CSc., s názvom Opúšťanie pasienkov a zmeny biodiverzity horských lúk v Karpatoch. Druhý festivalový deň otvorila prednáška Kuba – život na „Ostrove slobody“, odprezentovaná zaujímavou cestopisnou formou doc. RNDr. Alfredom Krogmannom, PhD. Deň pokračoval premietaním filmov zaujímavých z pohľadu geografie a rozvoja regiónov. Štvrtok priniesol filmy s biologickou problematikou, ktoré doplnila prednáška RNDr. Petra Bolečka, PhD., s názvom Tajomstvá rozmnožovania slovenských borovíc.
Samotné premietanie filmov na FPV organizačne zabezpečili Mgr. Zuzana Fabová, Mgr. Marcel Roszival, RNDr. Gréta Vrbičanová, Mgr. Matej Močko, Mgr. Jana Vojteková, PhD., a Mgr. Matej Vojtek, PhD. Festival Agrofilm sa aj tento rok tešil širokému záujmu divákov, ktorí si vypočuli zaujímavé prednášky a pozreli kvalitné filmy. Teší nás, že medzi prítomnými nechýbali okrem študentov a pedagógov univerzity i členovia odbornej verejnosti a študenti stredných škôl.
agrofilm 2019
Do tohtoročného festivalu bolo prihlásených 102 filmov z 28 krajín sveta, pričom medzinárodná porota ohodnotila 42 súťažných filmov. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo 4. októbra 2019 v kinosále multikina Mlyny Cinemas v Nitre. Nakoľko partnerom Agrofilmu bola aj Univerzita Konštantína Filozofa, rektor univerzity udelil jednu zo 14 cien. Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získal arménsky film V horách.
Podľa divákov a návštevníkov sprievodných podujatí bol 35. ročník Agrofilmu veľmi úspešným. RTVS v magazíne Farmárska revue venovala Agrofilmu 40-minútový špeciál, ktorý zmapoval festivalový týždeň a predstavil všetky premietacie miesta vrátane UKF.
Text: prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FPV a prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií, Ján Čorba, Mgr. Miroslav Kadlečík, FPV – Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a rozvoj

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo