L3-banner-media

Rektor UKF prijal chargé d'affaires Grécka

7. októbra 2019 rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prijal chargé d'affaires a. i. ambasády Helénskej Republiky na Slovensku so sídlom v Bratislave, pána Nikolaosa L. Fouyasa. Pán Fouyas počas pracovného stretnutia informoval rektora UKF o medzinárodnej spolupráci Grécka s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a o akademických aktivitách profesora Jána Zozuľáka (Filozofická fakulta UKF) v oblasti byzantskej filozofie.
UKF mala v minulosti podpísanú bilaterálnu zmluvu s Aristotle University of Thessaloniki. Akademická spolupráca bola aktívna predovšetkým v oblasti fyziky a filozofie. Obaja predstavitelia inštitúcií vyjadrili úprimné prianie, aby bilaterálna dohoda o medzinárodnej spolupráci bola obnovená.
Počas pracovného stretnutia sa obaja predstavitelia inštitúcií dohodli na vzájomnej snahe pokračovať v rozvíjaní medzinárodnej spolupráce medzi UKF a akademickými inštitúciami v Grécku.
grecky charge daffaires
Text a foto: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo