L3-banner-media

Podpis bilaterálnej dohody s poľskou univerzitou

8. októbra 2019 rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára navštívila rektorka prof. Dr. Elžbieta Skorupska-Raczyňska, ktorá je hlavnou predstaviteľkou Akademie im. Jakuba z Paradyža so sídlom v meste Gorzow Wielkopolski. Pani rektorka informovala rektora UKF o vzdelávacom systéme v Poľsku a predstavila študijné odbory Akademie im. Jakuba z Paradyža.
V rámci pracovného stretnutia obaja rektori diskutovali o možnostiach prehĺbenia medzinárodnej spolupráce v akademickej oblasti vo forme organizácie medzinárodných konferencií, workshopov, spoločných vedeckých publikácií a v neposlednom rade v rámci projektu Erasmus+. UKF má aktívnu spoluprácu s touto poľskou inštitúciou v oblasti humanitných vied a filozofie.
rektorka Akademie im. Jakuba z Paradyza PL
Nakoľko UKF a Akademia im. Jakuba z Paradyža majú viacero spoločných študijných programov, otvorila sa možnosť spolupráce v rámci programu Erasmus+, a to vo forme výmenných pobytov študentov a pedagógov, napríklad v oblasti masmediálnej komunikácie, pedagogiky, fyziky, turizmu a cudzích jazykov. V prípade záujmu môžu študenti UKF absolvovať 2-týždenný kurz poľského jazyka.
Na záver pracovného stretnutia predstavitelia oboch inštitúcií podpísali bilaterálnu dohodu o medzinárodnej akademickej spolupráci – Memorandum of Understanding. Na pracovnom stretnutí bola prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková a vedúca Oddelenia pre medzinárodné vzťahy Ing. Silvia Hrozenská, PhD. Pani rektorku sprevádzala jej kolegyňa, Dr. Halina Uchto, ktorá pôsobí na zahraničnom oddelení partnerskej inštitúcie v Poľsku ako Erasmus koordinátor.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo