L3-banner-media

Na FPV prednášal veľvyslanec Gruzínska

9. októbra 2019 navštívil Fakultu prírodných vied mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska na Slovensku J. E. Revaz Gachechiladze, ktorý zároveň pôsobí ako profesor na Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Pána veľvyslanca na pôde UKF privítala prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., a dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
V rámci katedry geografie a regionálneho rozvoja pána veľvyslanca privítal vedúci katedry prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. Pán veľvyslanec prednášal pre pedagógov a študentov katedry geografie a regionálneho rozvoja a pre študentov katedry ekológie a environmentalistiky na tému "Geopolitics of the South Caucasus". V rámci prednášky boli študenti UKF oboznámení s medzinárodnou situáciou regiónu južného Kaukazu – konkrétne s krajinami Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko s impaktom na ich geopolitické kódy a zvláštnosti.
veľvyslanec gruzínska
Po prednáške sa pán veľvyslanec stretol s tromi študentmi z Gruzínska, z ktorých dvaja študujú na Fakulte prírodných vied a jeden na Pedagogickej fakulte v rámci programu Erasmus+ KA107. Študenti z Georgian Technical University, Tbilisi, ktorá je súčasným medzinárodným partnerom UKF v rámci programu Erasmus, vyjadrili veľkú spokojnosť s organizáciou štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a vyjadrili úprimné poďakovanie za príležitosť stráviť čas s pánom veľvyslancom.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: Mgr. Miroslav Kadlečík, FPV  – Dekanát

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo