L3-banner-media

Úspešné prednáškové turné naprieč Mexikom

Pracovník Katedry pedagogickej a školskej psychológie PF UKF PhDr. Robert Krause, PhD., sa v dňoch 29. septembra – 12. októbra 2019 zúčastnil na pozvanie Medzinárodného centra výskumu a vzdelávania Living Montessori prednáškového turné „Educar para un mundo nuevo“ ako hlavný rečník po mnohých mestách naprieč celým Mexikom. Najväčšie konferencie sa uskutočnili v mestách Monterrey, Chihuahua a Tijuana. Cieľovou skupinou, ktorej boli prednášky určené, boli učitelia materských, základných a stredných škôl, ale aj vychovávatelia, študenti učiteľstva a rodičia detí.
Obsah prednášok bol centrovaný na 3 hlavné témy reflektujúce prácu s deťmi v predškolskom a školskom veku, a to najmä z pohľadu neuropsychológie:
  • Spoznaj seba a spoznáš svoje deti,
  • Pomôž sebe a pomôžeš svojim deťom,
  • Zmeň seba a zmeníš svoje deti.
Okrem realizovaných prednášok kolega navštívil aj 9 materských škôl, zameraných na výučbu s využitím Montessori metódy, a viacero stredných škôl, na ktorých sa rozprával so študentmi o možnosti využitia neuropsychologických metód v praxi učiteľa.
Krause Mexiko4
Okrem osobného a profesionálneho obohatenia nášho kolegu môžeme konštatovať aj prínos jeho prednáškového pobytu pre rozvoj medzinárodnej spolupráce katedry. Cenným je oslovenie kolegu s ponukou garantovať celosvetový neuropsychologický výskum detí v predškolskom veku v spojitosti s Montessori metódou vzdelávania. Vzhľadom na to, že absolvoval množstvo rozhovorov pre mexické médiá, zviditeľnil aj našu alma mater v tejto od nás na mape vzdialenej krajine.
Veríme, že tento úspech kolegu prinesie veľa ďalších cenných impulzov pre rozvoj výskumu na katedre, prehĺbenie kooperácie s Medzinárodným centrom výskumu a vzdelávania Living Montessori a pozitívny ohlas UKF v zahraničí.
Text: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., a PhDr. Robert Krause, PhD., PF – Katedra pedagogickej a školskej psychológie
Foto: archív R. K.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo