L3-banner-media

Pravé slovenské prijatie zahraničných študentov

Lokálne univerzitné sekcie ESN zastrešujúce zahraničných študentov, ktorí do Nitry zavítali cez program Erasmus+, v našom meste dlhodobo spolupracujú. Aj tento rok sa preto dobrovoľníci z Univerzity Konštantína Filozofa i zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity stretli, aby spoločne naplánovali privítanie zahraničných študentov, ktorí na našich dvoch univerzitách budú pôsobiť v akademickom roku 2019/2020. Podujatie malo názov Nation to Nation.
Stretnutie bolo realizované v Študentskom domove UKF Nitra, kde zahraničných študentov i miestnych dobrovoľníkov z oboch nitrianskych univerzít privítala prezidentka sekcie ESN UKF Timea Holúbková a za ESN SUA Ing. Lucia Laginová.
Nation to Nation ESN
Cieľom stretnutia bolo predstavenie slovenského národa a jeho kultúry zahraničným študentom. Podujatie sa nieslo v priateľskom a uvoľnenom duchu. Hostia zo všetkých kútov Európy i z ďalších krajín mali možnosť zažiť pravé slovenské prijatie, ochutnať bryndzové halušky, vypočuť si slovenskú ľudovú hudbu, ba dokonca aj ochutnať pravú slovenskú domácu pálenku.
Pre spestrenie kultúrneho programu sa k dobrovoľníkom z nitrianskych sekcií Erasmus Student Network pridali aj amatérski umelci z Folklórneho súboru Zobor, a tým ešte ozvláštnili uvítací večer. Okrem tancov a spevov, ktoré si pri tejto príležitosti pripravili, našich zahraničných hostí pobavili aj predstavením slovenskej ľudovej hry, takzvaného klobúkového tanca, do ktorého potom zapojili aj niektorých zo zahraničných študentov.
Nation to Nation
Na toto podujatie bola prizvaná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre PhDr. Martina Pavlíková, PhD., ktorá v rámci svojho príhovoru privítala všetkých zahraničných študentov a predstavila im priestory UKF, ktoré sa pre polovicu z nich stanú na najbližší rok domovom ďaleko od domova.
Toto podujatie bolo len prvým zo série plánovaných stretnutí so zahraničnými študentmi, ktorí si v rámci zahraničnej mobility vybrali práve Nitru.
Text: Mgr. Patrik Lenghart – doktorand, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF
Foto: ESN Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo