L3-banner-media

Študenti UKF sa inšpirujú od najlepších

Vyše tristo študentiek a študentov učiteľských smerov sa v pondelok 14. októbra 2019 v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zišlo so svojimi budúcimi kolegami – učiteľmi z praxe. Pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na UKF sa tu konal už druhý ročník konferencie s príznačným názvom BUM, teda Budem učiť moderne. Organizačne jednodňové podujatie zastrešili za UKF prorektorka pre vzdelávanie doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., a za Komenského inštitút jeho absolventky PaedDr. Katarína Michalíková (Gymnázium Golianova 68, Nitra), Mgr. Miriama Glovňová (ZŠ s MŠ Lužianky) a Mgr. Janka Kmeč Koščová (ZŠ UNES, Nitra).
„Tento rok sme chceli hovoriť ani nie o problémoch, ale o výzvach, ktoré stoja pred učiteľmi, a o nástrojoch, ktoré im tieto výzvy môžu pomôcť zdolať,“ objasňuje J. Duchovičová, koordinátorka projektu APVV-16-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy, ktorého výstupom bola konferencia. „No a od koho sa učiť, kde hľadať vzory? Stavili sme na tých najlepších, na tých, ktorí boli za svoju prácu nominovaní na cenu Učiteľ Slovenska. Taktiež sme si prvýkrát pred študentmi vyskúšali formu panelovej diskusie s riaditeľmi, absolventmi a cvičnými učiteľmi. Som veľmi rada, že táto forma študentov zaujala a odhodlali sa položiť mnohé otázky našim diskutujúcim.“
BUM diskusia
Akých chceme učiteľov? – panelová diskusia s riaditeľmi škôl (sprava moderátor Mgr. Adrian Michalík, PhD., Mgr. Slavomír Matejka, PaedDr. Jana Kramárová, Mgr. Jozef Sopoliga)
Prišli aj Učitelia Slovenska
Ťahákom pre nádejných učiteľov bola nepochybne možnosť stretnúť sa na konferencii s výnimočnými učiteľmi slovenských škôl, finalistami ceny Učiteľ Slovenska 2019. Títo ôsmi pedagógovia z rôznych kútov Slovenska si pripravili praktické workshopy. Študentom na nich predstavili moderné spôsoby výučby, ktoré využívajú na svojich hodinách a ktoré môžu byť inšpiratívne pre učiteľov v širokej škále predmetov.
BUM Marek Toth
Takto učím ja – finalista súťaže Učiteľ Slovenska PaedDr. Marek Tóth.
„Doobeda sa nám každý finalista predstavil krátkym videom aj prezentáciou. Poobedná časť konferencie bola venovaná len im. Pripravili si workshopy, respektíve vyučovacie hodiny, po ktorých prišli na rad rozbor a diskusia,“ informuje jedna z organizátoriek PaedDr. Katarína Michalíková.
Študenti učiteľstva sa tak ocitli v roli žiakov – aktívnych účastníkov vyučovacej hodiny. „My veríme, že práve kvalitní učitelia z praxe im pomôžu zhmotniť všetky teoretické vedomosti a uvedomia si, že dobre premyslená hodina s použitím zmysluplných metód môže priniesť radosť a zábavu nielen pre žiakov, ale aj učiteľa,“ vysvetľuje Mgr. Miriam Glovňová.
Každá vyučovacia hodina sa natáčala a bude slúžiť ako výučbový materiál pre študentov. „Študenti mohli klásť otázky, komentovať svoje postrehy či debatovať. Verím, že ocenili, že im do pedagogického portfólia pribudla ďalšia inšpiratívna hodina,“ dopĺňa organizačné kolegyne Mgr. Janka Kmeč Koščová.
Zacielené na pedagogickú prax
Posolstvom konferencie je spájať regionálne a vysoké školstvo a spoločne zvyšovať úroveň slovenského školstva. Ako zhodnotila podujatie Miriama Glovňová, tentokrát sa zamerali na pedagogickú prax. „Študenti pedagogických smerov by mali nadobudnúť reálny obraz o tom, čo im povolanie učiteľa ponúka, aké výzvy ich čakajú a akú zmenu v ich príprave plánuje univerzita,“ vysvetľuje. „Nesmierne nás baví hľadať prienik medzi našimi predstavami a predstavami univerzity. Je príjemné zistiť, že v odpovediach na mnohé otázky sa zhodujeme. Tento rok sme sa rozhodli spolupracovať okrem prorektorky pre vzdelávanie UKF aj so zástupcami študentov a Študentského parlamentu.“
BUM panelová diskusia
Prax v príprave budúcich učiteľov – panelová diskusia so zástupcami cvičných učiteľov, predstaviteľov VŠ, čerstvých absolventov a absolventov po adaptácii (sprava moderátorka Mgr. Janka Kmeč Koščová, Mgr. Katarína Kettmannová, Mgr. Patrícia Jániová, Mgr. Radka Teleková a doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.)
Motivovať môže len ten, kto je motivovaný
„V didaktike vedieme študentov okrem iného aj k tomu, že lepšie raz vidieť ako stokrát počuť,“ dopĺňa prorektorka Duchovičová. „To platí aj v učení sa vyučovať. Myslím si, že je veľkým obohatením pre študentov, ak sa z úst múdrych praktikov dozvedia, že teórie vyučovania fungujú a nie sú výmyslom akademikov, že motivovať žiakov k učeniu dokáže len ten, kto je sám motivovaný, angažovaný, ale tiež to ,že vysokoškolské štúdium nikomu neposkytuje hotové návody na riešenie všetkých situácií, ale len rámce, s ktorými je potrebné v praxi sa popasovať a budovať si vlastný vyučovací štýl, plný láskavého vzťahu k svojej profesii a žiakom. Svoje vzory si radi hľadáme v športe, móde, v umení, prečo si ich nehľadať aj v učiteľskom majstrovstve? Môžu byť veľkou inšpiráciou a cestou k úspechu. Budem nadšená, ak príbehy našich hostí inšpirovali študentov a stanú sa z nich dobrí učitelia.“
Vo foyer Pedagogickej fakulty boli študentom k dispozícii takisto zástupcovia neziskovej online platformy pre mladých ľudí Zmudri.sk, vzdelávacieho inštitútu Kolégium Antona Neuwirtha a Komenského inštitútu.
BUM KAN
Členky Kolégia Antona Neuwirtha.
Vďaka informáciami nabitému celodennému programu mali teda študentky a študenti učiteľských študijných programov UKF možnosť získať reálnejšiu predstavu o svojom budúcom povolaní a taktiež zdieľať svoje skúsenosti so svojimi kolegami z praxe.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: Mgr. Viktória Kyselová, PF – Katedra pedagogiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo