L3-banner-media

Pracovník FPV diskutoval v Rádiu Slovensko

PaedDr. Ján Štubňa, PhD., pracovník Gemologického laboratória na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV, bol v sobotu 5. októbra 2019 hosťom v relácii Veda SK na Rádiu Slovensko. V relácii sa prezentujú zaujímavé vedecké témy a výsledky výskumov v širšom spoločenskom kontexte. Ide o moderované diskusné fórum dvoch vedeckých osobností na konkrétnu tému – čiastočne polemické, vysvetľujúce a zasadené do širšieho kontextu a s presahom do viacerých vedných oblastí. Téma diskusie mala tentokrát názov O drahých aj živých kameňoch okolo nás, otázky však okrem drahých kameňov smerovali aj k širšej problematike datovania minerálov, veku Zeme, využívaným technológiám či každodennej práci geológov a gemológov.
Text: prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FPV
Fotografia v perexe: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo