L3-banner-media

Interaktívna prednáška Reálie v reálnom živote

5. novembra 2019 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila interaktívna prednáška o anglicky hovoriacich krajinách s názvom Reálie v reálnom živote. Žiaci vyšších ročníkov ZŠ J. V. Šimka Žitavany a piateho ročníka ZŠ Tribečská Topoľčany sa počas zaujímavého rozprávania študentiek prvého a druhého ročníka bakalárskeho štúdia Lucie Bajákovej a Andrey Kóňovej oboznámili s autentickými osobitosťami vybraných krajín prostredníctvom netradičnej prezentácie v podobe pohyblivej online mapy. Počas prezentácie i po nej mali žiaci možnosť otestovať si svoje vedomosti z danej oblasti formou ústneho kvízu, aktívne sa zapájali a preukázali svoje bohaté vedomosti, podnietili zvedavosť i diskusiu. Veríme, že v budúcnosti budeme môcť naďalej spolupracovať so žiakmi základných škôl aj na iných podujatiach.
Text: Mgr. Ivana Horváthová, PhD., Lucia Bajáková, Andrea Kóňová
Foto: Mgr. Ivana Horváthová, PhD., FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo