L3-banner-media

Na FF prednášali o diele Sørena Kierkegaarda

Slovinský filozof, vydavateľ, riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sørena Kierkegaarda v Ljubljani a člen redakčnej rady karentovaného časopisu Filozofia Dr. Primož Repar v rámci projektu Internacionalizácia prednášal dňa 4. novembra 2019 pre študentov Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF na tému Zodpovednosť a hodnoty v diele S. Kierkegaarda a ich aktuálnosť pre súčasnosť. V rámci prednášky profesor C. Diatka upozornil na hodnotovú orientáciu J. Patočku a jeho význam pre Chartu 77.
slovinsko prednaska  slovinsko prednaska2
S Dr. Reparom prebieha dlhodobá spolupráca vo vedeckom vydavateľstve KUD – Apokalipsa, ktorého je šéfredaktorom a ktoré publikovalo monografie pracovníkov FF UKF (Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Mgr. Ciprian Turčan, PhD., prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD. a prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th.D.). Pracovníci FF UKF publikovali viac než 20 vedeckých štúdií vo vedeckom časopise Apokalipsa (prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc., doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th.D. a ďalší). Rovnako tak sa pracovníci FF UKF každoročne zúčastňujú konferencií organizovaných Dr. Reparom, ktoré sa konajú pod záštitou prezidenta Slovinskej republiky. Tieto publikačné výstupy sú výsledkom spolupráce a aktivít riaditeľa Stredoeurópskeho výskúmneho ústavu Sørena Kierkegaarda v Nitre prof. Romana Králika s Dr. Primožom Reparom.
slovinsko Dr.Primoz Repar
Cieľom návštevy bolo aj rozvíjanie ďalšej spolupráce v rámci projektu Erasmus+ so zameraním na praktické stáže najmä pre študentov FF, PF a FSŠ. Počas svojho pobytu sa Dr. Repar stretol s prorektorkou pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martinou Pavlíkovou, PhD., prof. PaedDr. Zdenkou Gadušovou, CSc., a prerokovali možnosti stáží a obsahovej náplne stáží pre študentov v rámci projektu Erasmus+.
slovinsko stretnutie
Text: prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D., FF – riaditeľ Stredoeurópskeho výskúmneho ústavu Sørena Kierkegaarda Nitra
Foto: R. K.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo