L3-banner-media

Florence roka 2019: naša študentka tretia

Študentka odboru ošetrovateľstvo Natália Slašťanová získala krásne tretie miesto v celonárodnej súťaži budúcich sestier Florence roka 2019. Je to už druhý úspech Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF na tejto súťaži – minulý rok obsadila druhé miesto študentka Patrícia Bečková.
Ako informoval organizátor súťaže Svet zdravia, jej koncept pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia, kde sa tento rok prihlásilo vyše 140 uchádzačov. V druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie/kazuistiky formou online kvízu. Na základe výsledkov bola následne vybratá najlepšia dvadsiatka finalistov, ktorí sa posledný októbrový víkend zúčastnili súťaže v michalovskej nemocnici.
vitazky Florence roka
Študentka Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF Natália Slašťanová (vpravo).
Náročný deň v nemocnici novej generácie
„V sobotu od rána sme absolvovali tri teoretické workshopy – ako poisťovne platia nemocnice, ekonómia v zdravotníctve a ako funguje manažment nemocníc, a štyri praktické workshopy – rozdeľovanie liekov prostredníctvom centrálnej prípravovne liekov, kúpeľ a ošetrenie novorodenca, meranie fyziologických funkcií prostredníctvom špeciálneho prístroja a sadrovanie zlomeného zápästia,“ prezradila nám Natália. „Deň bol celkovo náročný pre všetky z nás a keďže sme sa nachádzali v nemocnici novej generácie, takmer všetko bolo pre nás nové, nakoľko je to zatiaľ jediná nemocnica svojho druhu na Slovensku.“
Budúce zdravotné sestry tak mali možnosť pracovať s modernými prístrojmi, čítačkami 2D kódov u pacientov, prístrojom na meranie FF, ktorý rovno odosiela dáta do dokumentácie, takisto videli, ako funguje stroj na dávkovanie liekov.
To, čo sa v sobotu na workshopoch a prednáškach budúce sestry naučili, museli v nedeľu ukázať súťažne. Čakali ich testy aj rôzne praktické úlohy. Najlepšie to zvládla Lenka Macejová z Prešovskej univerzity v Prešove, na druhom mieste sa umiestnila Natália Talafúsová z Trnavskej univerzity v Trnave a tretie miesto obsadila Natália Slašťanová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za svoje umiestnenie získala 300 eur.
Natalia Slastanova
Študentky majú záujem seba aj katedru prezentovať na národnej úrovni
Keďže ide o porovnanie sa s ostatnými študentmi ošetrovateľstva v rámci celého Slovenska, vedúca Katedry ošetrovateľstva PhDr. Andrea Solgajová, PhD., záujem študentov zúčastňovať sa tejto súťaže oceňuje. Podľa jej slov náročnosť súťaže spočíva v tom, že ide o priamu konfrontáciu vedomostí a schopností v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v reálnych podmienkach v nemocnici.
Do finálovej dvadsiatky tento rok postúpili až tri študentky ošetrovateľstva: Barbora Blažičková, Natália Slašťanová a Veronika Trnovcová. „Všetky nás na súťaži prezentovali na vysokej úrovni, šírili dobré meno našej katedry a Natália Slašťanová získala krásne tretie miesto,“ podelila sa svojimi dojmami dr. Solgajová. „Ide o veľký úspech pre nás všetkých, máme veľkú radosť a vnímame to zároveň aj ako motiváciu nielen pre budúcich tretiakov, ale i pre nás pedagógov. Z nášho pohľadu je to vízia udržať kvalitný proces vzdelávania a odborne pripraviť sestry, ktoré v rámci Slovenska majú pozíciu na popredných miestach.“
Profesionalita katedry priťahuje študentov z celého Slovenska
Nedostatok sestier aj pokles záujmu o vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo je celosvetovým problémom, pričom Slovensko nie je výnimkou. Záujem o štúdium tohto odboru na UKF Andrea Solgajová hodnotí zatiaľ ešte ako dobrý. Nitrianska katedra ošetrovateľstva má na Slovensku dobré meno, má študentov z rôznych regiónov Slovenska, ktorí napriek tomu, že často majú možnosť študovať aj bližšie domova, vyberú si práve ju.
„Myslím, že študenti oceňujú inovatívne trendy a prenikanie skúseností zo spolupráce so zahraničnými univerzitami do procesu vzdelávania – napríklad použitie reflexívneho uvažovania v klinickom rozhodovaní, použitie klasifikačných systémov a iné, ako aj dobrú spoluprácu s fakultnou nemocnicou, a najmä profesionálny a zároveň ľudský prístup všetkých mojich kolegov a kolegýň,“ hovorí vedúca katedry. „Bývalí absolventi spätne vyjadrujú najmä dobrú organizáciu vzdelávacieho procesu a odbornej praxe a podporu zo strany pedagógov. Verím, že tieto silné stránky našej katedry oslovia záujemcov o štúdium odboru ošetrovateľstvo aj v nasledujúcich rokoch.“
A ako povolanie zdravotnej sestry vidí úspešná finalistka súťaže Florence roka? „Je to veľmi náročná práca,“ hovorí Natália Slašťanová. „Ale keď človeka naozaj napĺňa pomáhanie ľuďom, určite ju bude vnímať ako veľmi vznešenú a dôležitú. Určite sa jej v budúcnosti chcem venovať :).“
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: FB Svet zdravia

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo