L3-banner-media

Nacvičovali poskytovanie prvej pomoci

V rámci Týždňa vedy a techniky na UKF Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva pripravila pre účastníkov z radov študentov i verejnosti nácvik poskytovania prvej pomoci. Prebiehal 6. novembra 2019 v priestoroch špecializovanej učebne katedry.
Záujemcovia si mohli vyskúšať poskytovanie laickej prvej pomoci na figurínach. V priestoroch sanitky boli pripravené figuríny dospelých a detí na nácvik resuscitácie. Prezentácia bola spojená s riešením modelových situácií v predmete profesionálna komunikácia (1. ročník) na nácvik inštruktáže v poskytovaní prvej pomoci z pozície operátora operačného strediska a volajúceho na tiesňovú linku.
Akciu zabezpečovala PhDr. Dana Brázdilová, PhD., so študentmi 1. a 3. ročníka. Všetkým účastníkom ďakujeme. V prípade záujmu sú pracovníci katedry ochotní takýto nácvik realizovať kdekoľvek a kedykoľvek – pre zamestnancov, ale aj širokú verejnosť.
tvat prva pomoc    
Určite sa raz každý z nás ocitne v situácii, keď bude musieť nejakým spôsobom pomôcť pri záchrane človeka. Bude preto prospešné pripomenúť si aspoň pár radami, ako postupovať pri resuscitácii. Prevažná príčina zástavy srdca u dospelých je v srdcovocievnom systéme. Najprv u zraneného zistíme stav vedomia, dýchania a prítomnosť veľkého vonkajšieho krvácania. Ak podľa slov PhDr. Dany Brázdilovej, PhD., zranený nedýcha, resp. nepočujeme jeho dych, vykonáme záklon hlavy. Ak nedýcha aj napriek tomu, musíme zavolať záchrannú službu (155) a začať resuscitovať. Kľakneme si v miernom rozkročení na stranu postihnutého, jednu ruku dáme na chrbát druhej a položíme ich hranou dlane do stredu hrudníka a začneme stláčať do hĺbky 5 – 6 cm. Frekvencia musí byť 100 – 120 stlačení za 1 minútu. V laickej prvej pomoci nie je povinnosťou záchrancu vykonávať záchranné vdychy. Ak je však zranená osoba blízky človek, resp. príbuzný, a nie je nám to proti vôli, záchranca môže po 30 stlačeniach vykonať dva záchranné vdychy. Vdych sa robí pri zaklonenej hlave postihnutého, čím spriechodníme dýchacie cesty. Nadýchneme sa, zapcháme mu nos dvoma prstami a vykonáme vdych v trvaní približne 1 sekundy. Pozeráme sa na to, či sa hrudník zdvíha. Necháme postihnutého vydýchnuť. Po dvoch vdychoch pokračujeme znovu v stláčaní. Frekvencia je 30 stlačení a 2 vdychy.
tvat masaz srdca  tvat prva pomoc nacvik  tvat resuscitacia
Pri resuscitácii dieťaťa na začiatku postupujeme presne ako u dospelých, teda zisťujeme stav vedomia, dýchania a prítomnosť veľkého vonkajšieho krvácania. Príčina zástavy obehu u detí je hlavne v dýchacom systéme, preto u detí vždy začíname 5 vdychmi. Tieto vdychy však musia byť menšie vzhľadom na veľkosť dieťaťa. Pri celkom malých deťoch vdychujeme iba objem svojich úst. Následne pristúpime k stláčaniu hrudníka. Frekvencia je rovnaká ako pri dospelých, teda 30 stlačení a 2 vdychy. Požívame však iba jednu ruku. Miesto stláčania je dolná polovica hrudnej kosti, približne 1 cm od mečovitého výbežku (v smere k hlave dieťaťa). U celkom malých detí (približne do konca 1. roku života) stláčame iba dvoma prstami kolmo na stred hrudnej kosti v úrovni prsných bradaviek vo frekvencii 3 stlačenia a 1 vdych.
tvat prva pomoc figurina
Text a foto: PhDr. Dana Brázdilová, PhD., FSVaZ – Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo