L3-banner-media

Podujatiami zvýšili zdravotné povedomie

Týždeň vedy a techniky sa na Katedre ošetrovateľstva FSVaZ začal 4. novembra 2019, kedy sa študenti druhého ročníka FSVAZ z katedry ošetrovateľstva zúčastnili podujatia Výchova k zdraviu detí v predškolskom veku. Navštívili materskú školu v obci Čab s cieľom zmapovať aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia detí a pedagógov v MŠ. Študenti a pedagógovia katedry svojimi edukačnými aktivitami zvýšili zdravotné povedomie detí a vzbudili záujem o podporu a ochranu zdravia. Deti a pedagógovia MŠ nadobudli informácie z rôznych zdravotníckych oblastí, naučili sa správny postup podania prvej pomoci u ľudí v bezvedomí aj samotnú resuscitáciu, deti nadobudli nové informácie o záchranných zložkách a prostredníctvom simulácie telefónneho rozhovoru medzi dispečingom záchrannej služby (študent) a volajúcim (dieťa MŠ) sa naučili správny postup podania informácií záchrannej zložke. Poslednou aktivitou bol Chodník zdravia, kde sa deti učili správny postup ošetrenia drobných zranení (odrenina, popálenina) a ich úlohou bolo úspešne prejsť cez prekážky chodníka a na jeho konci nájsť správne ošetrenie drobného úrazu. Podujatia sa zúčastnili deti vo veku 3 – 6 rokov, všetci boli úspešní a odmenení diplomom Malý zdravotník/Malá zdravotníčka.
podujatia katedry ošetrovateľstva
Popoludní sa uskutočnilo podujatie Deň zdravia v komunite zamerané na zdravotno-výchovné a poradenské aktivity v rámci, ktorého študenti merali krvný tlak, tuk v organizme, hladinu cukru v krvi a hladiny cholesterolu, BMI (Body Mass Index) u obyvateľov obce a blízkeho okolia. Na tejto zdravotno-výchovnej aktivite sme spolupracovali s MUDr. Katarínou Zdarilekovou, všeobecnou lekárkou pre dospelých z ambulancie v Nových Sadoch, a sestrou Soňou Kečkéšovou, ktoré inovatívnym strojom ABI stanovovali srdcovocievne riziko (srdcový infarkt, náhla cievna mozgová príhoda) – stav poškodenia ciev. Meraní sa zúčastnilo 31 obyvateľov a tí mali možnosť si vyskúšať jednotlivé úkony prvej pomoci na figurínach. Výsledky vedeckých výskumov tak priamo pomáhali deťom aj dospelým nadobudnúť nové vedomosti a podľa nich sa snažiť realizovať každodenné aktivity, prípadne vedieť reagovať v kritických chvíľach ohrozenia svojho zdravia a svojich blízkych.
Text: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Nina Ovčíková, FSVaZ – Katedra ošetrovateľstva
Foto: Marta Bálešová – obec Čab; Júlia Kečkéšová, PhDr. Erika Krištofová, PhD., FSVaZ – Katedra ošetrovateľstva
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo