L3-banner-media

Návšteva zariadenia sociálnych služieb

Tak ako každý rok sme aj v roku 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky na UKF navštívili Zariadenie sociálnych služieb Viničky s cieľom poskytnúť rady a nové informácie klientom zariadenia súvisiace s uspokojením ich potrieb, prevenciou zdravotných komplikácií a zlepšením kvality života. Študentky 3. ročníka odboru ošetrovateľstvo – Patrícia Peňáková, Barbora Blažičková, Diana Packová, Natália Stehlíková, Sofia Bozáňová, Sabína Čergeťová, Andrea Tvrdoňová, Aneta Vagaiová a Simona Kenderová si pripravili aktivity zamerané na zdravú výživu, pohybové cvičenia a tréning pamäti.
Pre zamestnancov zariadenia sme zároveň zabezpečili možnosť zmerania cholesterolu, krvnej glukózy a krvného tlaku, aby sme upozornili na prípadné odchýlky a potrebu navštíviť lekára. Namerané hodnoty sa zároveň stávajú súčasťou štatistickej analýzy v rámci výskumu stavu zdravia dospelej populácie na Slovensku. Vzhľadom na pozitívne ohlasy zo strany klientov aj zamestnancov zariadenia, sa táto akcia pre nás stáva tradíciou. Akcia prebehla pod vedením odborných asistentiek Katedry ošetrovateľstva FSVaZ – PhDr. Jozefíny Mesárošovej, PhD., a PhDr. Ľubici Poledníkovej, PhD.
Text: PhDr. Ľubica Poledníková, FSVaZ – Katedra ošetrovateľstva
Foto: ZSS Viničky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo