L3-banner-media

Diskutovali o kvalite života, zdraví i športe

V poľskom meste Kochcice sa konal 2. ročník svetového kongresu, venujúci sa kvalite života, s názvom Quality of Life in Interdisciplinary Approach. Konferencia bola určená vedcom, školiteľom, učiteľom, lekárom, fyzioterapeutom a iným záujemcom o kvalitu života, zdravie, šport, stravu a vzdelávacie prostredie.
Natalia 1
Medzi účastníkmi kongresu bola aj doktorandka Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF Mgr. Natália Kováčová, ktorá vystúpila s príspevkom s názvom Structure of swimming performance to 50 meters freestyle in a short course.
„Moja téma bola o plávaní, konkrétne o výkonoch slovenských juniorských reprezentantov. V práci som sa venovala štruktúre výkonu na 50 metrov voľným spôsobom v krátkom bazéne z hľadiska silovo-rýchlostných parametrov, ktoré sme u plavcov testovali. Výsledky práce poskytnú cenné údaje pri tvorbe športového tréningu v plávaní,“ priblížila tému svojho príspevku Natália.
Natalia 2
Na kongrese sa stretlo približne 90 účastníkov z rôznych krajín sveta. Svojich zástupcov tam mali Kórea, Kanada, Portugalsko, Taliansko, Ukrajina, Alžírsko, Slovensko, Česká Republika a Poľsko. Napriek množstvu odborníkov z celého sveta si naša doktorandka prezentáciu užila, čo sa prejavilo aj na následných ohlasoch.
„Zahraničných konferencií som sa zúčastnila aj v minulosti, ale toto bol môj prvý kongres, kde sa stretli ľudia z rôznych krajín sveta. Trému som nemala vôbec, naopak, prezentáciu som si užila a po jej skončení som na ňu dostala pozitívne ohlasy, čo ma veľmi potešilo.“
Články prezentované na kongrese budú uverejnené v medzinárodnom vedeckom časopise „Physical Activity Review“ (indexované vo Web of Science, Scopus).
Polsko Natalia
Text: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: www.wcongress.pl

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo