L3-banner-media

Diskutovali o religiozite aj spiritualite

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 27. novembra 2019 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia. Záštitu nad ňou prevzal rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a nitriansky biskup prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Prítomným sa v otváracej časti konferencie prihovorili pozvaní diplomati: veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Joachim Bleicker, veľvyslanec Slovinska na Slovensku Gregor Kozovinc a veľvyslanec Srbska na Slovensku Momčilo Babić.
religiozita konf  religiozita konferencia
Rektor UKF vo svojom príhovore pripomenul význam náboženských hodnôt pre dnešnú spoločnosť. Ocenil vzdelávacie a iné aktivity Katedry náboženských štúdií na Filozofickej fakulte, ktoré súvisia s duchovným rozmerom človeka.
Okrem slovenských odborníkov vystúpili na tomto vedeckom podujatí akademici z Poľska, Česka a Slovinska.
Medzinárodná vedecká konferencia sa konala v rámci riešenia projektu APVV „Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku“.
religiozita medzinarodna konferencia
Text a fotografie v texte: ThDr. Miroslav Lyko, PhD., FF – Katedra náboženských štúdií
Fotogaléria: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo