L3-banner-media

Diskutovali o religiozite aj spiritualite

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 27. novembra 2019 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia. Záštitu nad ňou prevzal rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a nitriansky biskup prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Prítomným sa v otváracej časti konferencie prihovorili pozvaní diplomati: veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Joachim Bleicker, veľvyslanec Slovinska na Slovensku Gregor Kozovinc a veľvyslanec Srbska na Slovensku Momčilo Babić.
religiozita konf  religiozita konferencia
Rektor UKF vo svojom príhovore pripomenul význam náboženských hodnôt pre dnešnú spoločnosť. Ocenil vzdelávacie a iné aktivity Katedry náboženských štúdií na Filozofickej fakulte, ktoré súvisia s duchovným rozmerom človeka.
Okrem slovenských odborníkov vystúpili na tomto vedeckom podujatí akademici z Poľska, Česka a Slovinska.
Medzinárodná vedecká konferencia sa konala v rámci riešenia projektu APVV „Projekt Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku“.
religiozita medzinarodna konferencia
Text a fotografie v texte: ThDr. Miroslav Lyko, PhD., FF – Katedra náboženských štúdií
Fotogaléria: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color