L3-banner-media

Návšteva profesora z americkej univerzity

26. – 28. novembra 2019 navštívil našu univerzitu Victor Chaban, profesor Univerzity Karla Drewa a Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA), ktorý je svetovo uznávaným špecialistom v oblasti neurobiológie a endokrinológie. Je autorom troch knižných publikácií na túto tému. Pre študentov a vedeckovýskumných pracovníkov Fakulty prírodných vied prednášal v oblasti biológie a molekulárnej biológie. Prednáška mala názov „Novel Actions on Sex Steroids on Neural Reorganisation“.
Po prednáške prof. Chaban navštívil budovu nového laboratória Fakulty prírodných vied. Následne sa stretol s prorektorkou pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martinou Pavlíkovou, PhD., ako aj s prodekanom pre vonkajšie vzťahy a rozvoj Fakulty prírodných vied Dr. Martinom Drlíkom. V rámci pracovného stretnutia rokovali o možnej medzinárodnej spolupráci vo forme spoločných publikácií, v rámci projektu Erasmus+ (KA107), ktorý by umožnil výmenné pobyty študentov a vedeckovýskumných pracovníkov UKF.
Na pracovnom stretnutí bol prítomný aj prof. Alexander Sirotkin (FPV) a prof. Roman Králik (FF), ktorí s prof. Chabanom diskutovali o etických aspektoch výskumov v oblasti neurobiológie, endokrinológie a genetického inžinierstva.
Profesor Victor Chaban navštívil našu univerzitu v rámci medzinárodnej spolupráce s Dr. Jánom Skalkom (FPV), s prof. Máriou Vondrákovou (FPV) a s prof. Alexandrom Sirotkinom (FPV).
Text: prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., FPV – Katedra zoológie a antropológie
Foto: archív A. S.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo