L3-banner-media

Pre záchranu iných aj pre svoje zdravie

Poradenstvo zamerané na zdravie a mobilný odber krvi prilákali do vestibulu Univerzity Konštantína Filozofa množstvo záujemcov. Podujatia, ktoré sa konali v utorok 26. novembra 2019 dopoludnia vo vestibule hlavnej budovy UKF, boli súčasťou programu Študentských dní nitrianskych univerzít 2019. Pripravili ich Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF, SČK a zamestnanci Mobilnej odberovej jednotky Národnej transfúznej služby SR v Nitre pod vedením Mgr. Lýdie Tábiovej, koordinátorky mobilných odberov z NTS. Zistiť si svoj zdravotný stav alebo darovať krv prišli najmä študenti, ale aj pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci školy či zástupcovia širšej verejnosti.
Účasť ovplyvnila tragická nehoda
Garantom Univerzitnej kvapky krvi na UKF je už pravidelne odborná asistentka Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF PhDr. Erika Krištofová, PhD. „Mobilného odberu sa zúčastnilo celkovo 30 darcov, medzi nimi dlhoroční darcovia, ale aj 3 prvodarcovia,“ hovorí PhDr. Krištofová. „Účasť študentov a zamestnancov UKF v Nitre na odbere môžem hodnotiť pozitívne, aj napriek tomu, že počet darcov bol tento rok nižší. Túto skutočnosť podľa nás, ale aj zamestnancov Národnej transfúznej služby ovplyvnila tragická dopravná nehoda autobusu pri Nitre, ktorá vtedy vyvolala masový záujem mladých ľudí o pomoc takouto formou.“
darovanie krvi
Univerzitnou kvapkou krvi sa naša škola podľa PhDr. Krištofovej zapojila do procesu propagácie a podpory darcovstva a výchovy k darcovstvu krvi. Na akcii participovali študenti Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF, ktorí pomáhali pri vyplňovaní dotazníkov, ale aj odpovedali na otázky prvodarcov, prípadne sprevádzajúce osoby darcov.
„Najčastejšie zazneli otázky: Ako často môžem darovať krv?; Musím byť nalačno?; Môžem darovať krv, ak som bol/la chorá pred týždňom, ak som bral/la antibiotiká, po prekonaní infekčného ochorenia, ak som bol/la pred rokom vyradený/á zo zoznamu darcov, ak som bol/la pred mesiacom v zahraničí, ak mám vysoký krvný tlak, ak mám nové tetovanie; ak mám vrodenú vývojovú chybu, ak som pil alkohol?; Ako dlho bude trvať odber?; Môžem ísť po odbere do školy? ; Ako sa budem cítiť po odbere? a iné. Najprekvapivejšou podľa nás bola otázka Dostanem za to peniaze?“ prezradila PhDr. Krištofová.
Krv daruje od 18 rokov
Krv medzi inými darovala aj PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., odborná asistentka Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF. „Tento odber bol už môj 35., prvýkrát som ho absolvovala v 18 rokoch,“ hovorí držiteľka Zlatej Janského plakety. „Odvtedy krv darujem viac-menej pravidelne, pričom Univerzitnej kvapky krvi na UKF sa zúčastňujem od jej začiatkov. Považujem to za potrebné, krv ako nenahraditeľná tekutina zachraňuje iným životy.“
Osveta a prevencia výskytu civilizačných ochorení
Odborná asistentka Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF PhDr. Miroslava Líšková, PhD., mala pod palcom podujatie zamerané na poradenstvo. Meranie výšky krvného tlaku, hladiny cholesterolu, cukru, BMI aj percentuálneho objemu tuku v krvi zabezpečovali študentky 1. a 2. ročníka odboru ošetrovateľstvo z Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF.
poradenstvo zdravie
Ako nám PhDr. Líšková povedala, niektoré zo spomínaných hodnôt si u nich dalo zmerať spolu 29 záujemcov. Ľudia by sa podľa nej mali viac zaujímať o svoje zdravie, akcia bola preto zameraná najmä na osvetu a prevenciu výskytu civilizačných ochorení, ako sú srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka a iné. Práve takéto merania vedia včas odhaliť riziko vznikajúcich chorôb. Podobné merania pre širokú verejnosť Katedra ošetrovateľstva v spolupráci s partnermi pravidelne organizuje aj na mestskom úrade.
„Ľudia sa o to dosť zaujímali, pýtali sa, či sú tie ich hodnoty v poriadku alebo nie. Ak mali väčšie odchýlky od normálu, nechali si poradiť, čo majú robiť pre nápravu stavu,“ poznamenala Klára Maťavková, študentka 2. ročníka odboru ošetrovateľstvo, ktorá merania na UKF spolu s ďalšími študentkami realizovala.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo