L3-banner-media

Veľvyslanec Slovinska prednášal na pôde UKF

Pri príležitosti medzinárodnej konferencie organizovanej pod záštitou UKF s názvom Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia prijal pozvanie na našu univerzitu veľvyslanec Slovinska na Slovensku J. E. Gregor Kozovinc, ktorého prijal na pôde FPV dekan prof. RNDr. František Petrovič, PhD. Jeho excelencia, veľvyslanec Kozovinc, zastáva funkciu oficiálneho zástupcu Slovinska na Slovensku od roku 2017. V rámci oficiálnej návštevy prijal pozvanie  27. novembra 2019 aj na Katedru geografie a regionálneho rozvoja FPV, kde pán veľvyslanec vystúpil s prednáškou na tému Slovinsko, Slovensko a EÚ: Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Svoju prednášku začal všeobecnými faktami o Slovinsku, ktoré porovnával so Slovenskom (postavenie v rámci EÚ, hranice, fyzickogeografická a humánnogeografická charakteristika).
velvyslanec slovinska prednaska
Hovoril o vzťahoch medzi Slovinskom a Slovenskom, ktoré sú veľmi dobré, že dialóg medzi krajinami je intenzívny a pravidelný, krajiny majú podobné zahraničnopolitické priority a spoluprácu najmä v oblasti hospodárstva, cestovného ruchu, vzdelávania a kultúry. V prednáške sa dotkol aj Európskej únie a jej úloh, ale hlavne aktuálnych problémov, s ktorými sa Európska únia dnes vyrovnáva. Venoval sa otázkam fungovania Európskej únie v minulosti, súčasnosti a otázkam budúcnosti. Tak isto problematike brexitu a zmien, ktoré sa po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie dotknú všetkých členských štátov. V rámci diskusie odzneli otázky týkajúce sa kybernetickej ochrany, problematiky armády, hospodárskej spolupráce a pod. Prednášky sa zúčastnili študenti učiteľstva geografie a študenti odboru geografia v regionálnom rozvoji.
velvyslanec slovinska  velvyslanec slovinska 2
Po prednáške sa Dr. Lucia Petrikovičová a Dr. Matej Vojtek spolu s pánom veľvyslancom Gregorom Kozovincom stretli s pani prorektorkou Dr. Martinou Pavlíkovou a riešili možnosti výmeny študentov, ako aj ďalšiu možnú medzinárodnú spoluprácu.
Text: RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Foto: archív Lucie Petrikovičovej, Mgr. Miroslav Kadlečík, FPV – Dekanát

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo