L3-banner-media

Vzácna návšteva z ďalekého Bhutánu

29. novembra 2019 navštívili našu univerzitu vzácni hostia z Bhutánskej kráľovskej univerzity – Dr. Dorji Thinley (President Paro College of Education) a Tshering Wandgi (President of Sherubtse College). Royal University of Bhútán je národnou univerzitou v tejto krajine, ktorá bola dlhé obdobie izolovaná, ale v súčasnosti sa otvára svetu. Aj Kráľovská univerzita začala spolupracovať s viacerými svetovými univerzitami najmä prostredníctvom programu Erasmus+. Hostí priviedol doc. Pavel Nováček z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá už s touto univerzitou spolupracuje.
Bhután návšteva z univerzity
Paro College of Education je obdobou Pedagogickej fakulty, založená bola v roku 1975 a vychováva budúcich učiteľov v rôznych bakalárskych a magisterských programoch. Sherubtse College je najstaršou fakultou univerzity, založená bola v r. 1966, v súčasnosti má 1700 študentov v rôznych študijných odboroch – je obdobou našej prírodovedeckej a ekonomickej fakulty.
Hostí privítali prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF PhDr. Martina Pavlíková, PhD., a dekan Fakulty prírodných vied UKF prof. RNDr. František Petrovič, PhD. Vo veľmi príjemnej atmosfére rokovali o možnostiach spolupráce v rámci výmenného programu Erasmus+ KA107 a dohodli sa na ďalších konkrétnych krokoch realizácie tejto medzinárodnej spolupráce, keďže z oboch strán je o túto aktivitu veľký záujem.
Bhután  Bhután návšteva
Hostia navštívili aj Katedru ekológie a environmentalistiky FPV, kde im prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc., a doc. RNDr. Peter Mederly, PhD., predstavili výskumné a pedagogické aktivity pracoviska. V diskusii sa zhodli, že viaceré projekty a výskumné postupy sú aktuálne aj pre územie Bhutánu. Dobrý dojem si naši hostia odniesli aj z návštevy historického centra mesta a Nitrianskeho hradu, keďže história je pre obyvateľov tohto malého, ale prekrásneho himalájskeho kráľovstva veľmi dôležitá. Na záver vyjadrili presvedčenie, že táto návšteva je len začiatkom budúcej obojstranne užitočnej spolupráce.
Text: doc. RNDr. Peter Mederly, PhD., FPV – Katedra ekológie a environmentalistiky
Fotografie v texte: archív PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD.
Fotogaléria: Mgr. Miroslav Kadlečík, FPV – Dekanát

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo