L3-banner-media

Vzácna návšteva z ďalekého Bhutánu

29. novembra 2019 navštívili našu univerzitu vzácni hostia z Bhutánskej kráľovskej univerzity – Dr. Dorji Thinley (President Paro College of Education) a Tshering Wandgi (President of Sherubtse College). Royal University of Bhútán je národnou univerzitou v tejto krajine, ktorá bola dlhé obdobie izolovaná, ale v súčasnosti sa otvára svetu. Aj Kráľovská univerzita začala spolupracovať s viacerými svetovými univerzitami najmä prostredníctvom programu Erasmus+. Hostí priviedol doc. Pavel Nováček z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá už s touto univerzitou spolupracuje.
Bhután návšteva z univerzity
Paro College of Education je obdobou Pedagogickej fakulty, založená bola v roku 1975 a vychováva budúcich učiteľov v rôznych bakalárskych a magisterských programoch. Sherubtse College je najstaršou fakultou univerzity, založená bola v r. 1966, v súčasnosti má 1700 študentov v rôznych študijných odboroch – je obdobou našej prírodovedeckej a ekonomickej fakulty.
Hostí privítali prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF PhDr. Martina Pavlíková, PhD., a dekan Fakulty prírodných vied UKF prof. RNDr. František Petrovič, PhD. Vo veľmi príjemnej atmosfére rokovali o možnostiach spolupráce v rámci výmenného programu Erasmus+ KA107 a dohodli sa na ďalších konkrétnych krokoch realizácie tejto medzinárodnej spolupráce, keďže z oboch strán je o túto aktivitu veľký záujem.
Bhután  Bhután návšteva
Hostia navštívili aj Katedru ekológie a environmentalistiky FPV, kde im prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc., a doc. RNDr. Peter Mederly, PhD., predstavili výskumné a pedagogické aktivity pracoviska. V diskusii sa zhodli, že viaceré projekty a výskumné postupy sú aktuálne aj pre územie Bhutánu. Dobrý dojem si naši hostia odniesli aj z návštevy historického centra mesta a Nitrianskeho hradu, keďže história je pre obyvateľov tohto malého, ale prekrásneho himalájskeho kráľovstva veľmi dôležitá. Na záver vyjadrili presvedčenie, že táto návšteva je len začiatkom budúcej obojstranne užitočnej spolupráce.
Text: doc. RNDr. Peter Mederly, PhD., FPV – Katedra ekológie a environmentalistiky
Fotografie v texte: archív PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD.
Fotogaléria: Mgr. Miroslav Kadlečík, FPV – Dekanát

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color